Kopiranje izvirnika s sosednjimi stranmi kot dveh ločenih strani

 
Izvirnik z dvema sosednjima stranema, kot so knjige in revije, lahko kopirate v ločene strani tako, da jih razdelite na levo in desno stran. Ustvarite lahko tudi 2-stranske kopije, tako da desno stran kopirate na sprednjo stran, levo stran pa na zadnjo stran.
Pri optičnem branju sosednjih strani knjige ali vezanega izvirnika, položite izvirnik na kopirno steklo. Izvirnik položite tako, da je z licem obrnjen navzdol, in ga poravnajte z zgornjim levim kotom kopirnega stekla, kot je prikazano spodaj.

Kopiranje izvirnika s sosednjimi stranmi na dva lista papirja

1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Pritisnite <Knjiga 2 strani>.
5
Pritisnite  <Zapri>.
6
Pritisnite .
Kopiranje se začne.

Kopiranje izvirnika s sosednjimi stranmi na obe strani enega lista papirja

1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja.
4
Pritisnite <2-stransko>  <Knjiga 2-stransko>.
5
Preverite in spremenite nastavitev glede na vrsto izvirnika.
Če želite spremeniti nastavitev, pritisnite <Nast. podrob.>.
<Knjiga Vrsta 2-stransko>
Če izberete <Levo/Desno 2-stransko>, se leva in desna stran izvirnika s sosednjimi stranmi ločeno kopirata na obe strani enega lista papirja.
Če izberete <Spredaj/Zadaj 2-stransko>, se sprednja in zadnja stran ene strani izvirnika s sosednjimi stranmi kopirata na obe strani enega lista papirja.
6
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
7
Pritisnite .
Skeniranje se začne.
Če želite optično prebrati naslednjo stran, položite izvirnik in pritisnite . Ko ste optično prebrali vse izvirnike, nadaljujte na 7. korak.
8
Pritisnite <Začni kopir.>.
Kopiranje se začne.
6W2A-03X