Prejemanje I-faksov

Prejem I-faksa

Indikator Obdelava/podatki na nadzorni plošči utripa zeleno. Ko je prejemanje končano, se dokument samodejno natisne, indikator pa se izklopi.
Za preklic prejemanja pritisnite <Nadzor stanja>  <Sprejem>  <Stanje opravila>  izberite dokument  <Preklic>.
Navedete lahko čas, preden se prejemanje prekliče, ko prejmete razdeljen i-faks, podatkov, ki sledijo, pa ni mogoče prejeti. Podatki, prejeti do navedenega časa, se natisnejo. <Potek časa za SPR delj. podatkov>

Izhodni papir

Dohodni i-faks se natisne na enako velikost papirja, kot je velikost prejetega dokumenta. Če ni papirja, ki bi se po velikosti ujemal s sprejetim dokumentom, se dokument natisne v skladu z nastavitvijo <Izbira kasete>. <Izbira kasete>
Ročno prejemanje i-faksov
Pritisnite <Nadzor stanja>  <Sprejem>  <Dnevnik opravil>  <Prev. SPR I-Faksa>. Če pritisnete možnost <Faks/I-Faks predal>(Zaslon <Domov>)  <Spominski SPR predal>  <SPR predal za deljene pod.>, lahko preverite stanje razdeljenih i-faksov in količino njihovih podatkov.
NASVETI
Pri tiskanju lahko varčujete s papirjem.
V prejete dokumente lahko med tiskanjem vključite podatke, kot je čas prejema. <Izpis opombe spodaj pri SPR>
6W2A-05U