Sprejemanje faksov

Prejemanje faksa

Indikator Obdelava/podatki na nadzorni plošči utripa zeleno. Ko je prejemanje končano, se dokument samodejno natisne, indikator pa se izklopi.
Za preklic prejemanja pritisnite <Nadzor stanja>  <Sprejem>  <Stanje opravila>  izberite dokument  <Preklic>.

Izhodni papir

Dohodni faks se natisne na enako velikost papirja, kot je velikost prejetega dokumenta. Če ni papirja, ki bi se po velikosti ujemal s sprejetim dokumentom, se dokument natisne v skladu z nastavitvijo <Izbira kasete>. <Izbira kasete>
Prejem podatkov o faksu
Upoštevajte posneto sporočilo, da vnesete številko storitve, in pritisnite <SPR Start>.
Če potrebujete še dodatne informacije, pokličite ponudnika storitev.
Prejemanje s podnaslovom
Naprava podpira uporabo podnaslovov, ki so v skladu s standardom ITU-T*. Če želite prejeti dokument s podnaslovom, glejte razdelek <Nastavitve posredovanja>.
* Okrajšava za International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector, skupino, ki postavlja priporočila za standardizacijo svetovnih telekomunikacij.
NASVETI
Pri tiskanju lahko varčujete s papirjem.
V prejete dokumente lahko med tiskanjem vključite podatke, kot je čas prejema. <Izpis opombe spodaj pri SPR>
Če ste napravo nastavili tako, da pri komunikaciji s podnaslovi zahteva geslo za prejem, lahko preprečite, da bi naprava prejemala neželene fakse. <SPR Geslo>
Če možnost <Posred. začasno shranj. datoteke v SPR spom. predal> nastavite na <Da>, boste lahko prejete dokumente posredovali v shrambo naprave (predal za sprejem v pomnilnik), če jih ne bo mogoče natisniti zaradi zagozdenja ali pomanjkanja papirja. V tem primeru se možnost <Faks Zaklenjeni spomin>/<Uporabi I-Faks Zaklenjeni spomin> samodejno nastavi na <Da>, posredovane dokumente pa si lahko ogledate na zaslonu. Posredovane dokumente lahko natisnete tudi pozneje. (Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)) Če želite znova nastaviti običajno tiskanje, nastavite možnost <Faks Zaklenjeni spomin>/<Uporabi I-Faks Zaklenjeni spomin> na <Ne>.
6W2A-04X