Zamenjava kartuše s tonerjem

Če tonerja začne primanjkovati ali ga je zmanjkalo, se prikaže sporočilo, da morate pripraviti novo kartušo s tonerjem ali zamenjati kartušo s tonerjem. Pripravite novo kartušo s tonerjem ali zamenjajte kartušo s tonerjem v skladu z navodili v prikazanem sporočilu.
Ne zamenjajte kartuše, dokler se ne izpiše sporočilo z zahtevo, da morate kartušo s tonerjem zamenjati.
Za podrobnosti o vsakem sporočilu glejte Ukrepi za posamezno sporočilo.
Informacije o številkah izdelkov za kartuše s tonerjem najdete v poglavju Potrošni material.
Preverite lahko trenutno preostalo količino tonerja. Preverjanje preostale količine tonerja

Postopek zamenjave kartuše s tonerjem

Pri zamenjavi kartuš s tonerjem upoštevajte navodila, prikazana v videoposnetku, in navodila spodaj.
1
Odprite sprednji pokrov.
Ko odpirate pokrov, ga držite na desnem in levem robu.
2
Medtem ko pritiskate na jeziček za sprostitev na ročaju (), zavrtite kartušo v smeri puščice (v smeri urnega kazalca).
Po kartuši s tonerjem ne udarjajte, tako da z njo na primer udarite ob določen predmet. S tem lahko povzročite puščanje tonerja.
3
Med pritiskanjem na jeziček za sprostitev izvlecite kartušo za toner.
4
Novo kartušo s tonerjem odstranite iz škatle.
5
Novo kartušo s tonerjem petkrat ali šestkrat stresite, kot je prikazano spodaj, da se toner v njej enakomerno razporedi.
6
Vstavite kartušo s tonerjem.
Stran kartuše z nalepko mora biti obrnjena navzgor, nato potisnite kartušo s tonerjem v stroj, dokler se ne ustavi.
Podprite novo kartušo z eno roko s spodnje strani, medtem ko jo z drugo roko potiskate v napravo.
7
Držite kartušo z eno roko, nato odstranite zaščitni tesnilni trak, tako da ga z drugo roko izvlečete naravnost navzven.
Tesnilni trak vlecite počasi, drugače se lahko toner stresa in umaže obleko ali kožo.
Tesnilni trak izvlecite do konca, drugače se lahko pojavijo motnje pri izpisovanju.
Tesnilni trak morate izvleči naravnost navzven. Če vlečete trak navzgor ali navzdol, se trak lahko strga. Če se trak strga v notranjosti kartuše in ga ne morete v celoti odstraniti, kartuše ne morete uporabiti.
Tesnilni trak odvrzite, potem ko ga izvlečete iz kartuše.
8
Zavrtite kartušo s tonerjem v smeri puščice (v nasprotni smeri urinih kazalcev).
Vrtite kartušo, dokler ni popolnoma blokirana v ležišču.
9
Zaprite sprednji pokrov.
Če je bilo tiskanje prekinjeno, ker je zmanjkalo tonerja, se bo po zamenjavi kartuše s tonerjem samodejno nadaljevalo.
Če se po zamenjavi kartuše s tonerjem gradacija in gostota tiskanja spremenita, izvedite nastavitev.
6W2A-0H4