Preverjanje preostale količine potrošnega materiala

Ko pritisnete <Nadzor stanja>, se prikaže zaslon s prikazovalnikom stanja, ki omogoča preverjanje količine tonerja ali drugih prikazov stanja.
NASVETI
Preostalo količino potrošnega materiala lahko preverite v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Preverjanje stanja naprave

Preverjanje preostale količine tonerja

Priporočamo vam, da preden tiskate veliko opravilo, preverite preostalo količino tonerja, da ugotovite, ali morate pripraviti novo kartušo s tonerjem.
Pritisnite <Nadzor stanja>  <Potrošni mat./Drugo>  preverite preostalo količino tonerja.

'Preverjanje podrobnosti stanja potrošnega materiala

Preverite podrobnosti stanja potrošnega materiala.
Pritisnite <Nadzor stanja>  <Potrošni mat./Drugo>  <Prev. potr. material>.

Zaslon <Toner/Odpadni toner>

Prikazano je <Postavka>, <Ime postavke>, <Status> in <Preostali dnevi>.
6W2A-0H7