Ukrepi za posamezno sporočilo

Če pride do napake med optičnim branjem ali tiskanjem oziroma če pride do napake z omrežno povezavo ali nastavitvami, se prikaže sporočilo na zaslonu naprave ali vmesnika Daljinski UI. Za podrobnosti o posameznih sporočilih in rešitvah težav glejte spodnja sporočila. Če se med prijavljanjem prikaže šestmestna številka, glejte Če se med prijavljanjem prikaže šestmestna številka.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Podatki na strani Active Directory so neveljavni. Obrnite se na upravitelja sistema.
Overovitev CRL ni bila mogoča.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Napaka D0-nn (nn sta dva alfanumerična znaka)
Pošiljanje nove PIN prek e-pošte ni bilo mogoče. Preverite nastavitve.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n je en alfanumerični znak)
FM DL SCALE ERROR n (n je en alfanumerični znak)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n je en alfanumerični znak)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Google Cloud Print: Komuniciranje s strežnikom ni mogoče.
Google Cloud Print: Napaka v over. strežnika. (Nevelj. certif.)
Napaka IEEE 802.1X. Nast. prav. podatke za overovitev.
Napaka IEEE 802.1X. Ni odziva od prejemnika.
Napaka IEEE 802.1X. Analiza certifikata ni mogoča.
Napaka IEEE 802.1X. Certifikat ni pravilen.
Napaka IEEE 802.1X. Certifikat je potekel.
Napaka IEEE 802.1X. Spremenite geslo za overovitev.
Napaka IEEE 802.1X. Preverite nastavitve za overovitev.
Nastavite IP naslov.
Registracija PDF s Format v PDF/A kot privzete nastavitve ni mogoča. Vse druge nastavitve so registrirane.
Preverite ime strežnika v nastavitvah SMB strežnika.
Napaka TLS
Brisanje privzetega ključa ni mogoče, ker je v uporabi s strani TLS ali v drugih nastavitvah. Preverite nastavitve.
Napaka TCP/IP
Zmanjkalo virov. Počakajte trenutek, nato poskusite znova.
Preverite TCP/IP.
Preverite TCP/IP. (Glavna linija)
Preverite TCP/IP. (Sekundarna linija)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Nimate pravic za dostop do strani XXX.
Račun je potekel. Obrnite se na upravitelja sistema.
Napaka pri pov. z dostopno točko. Prev. pod. o brezžičnem LAN.
Način DT: Zaključen zaradi napake.
Način DT: Zaključen, ker druge naprave ni bilo mogoče najti.
Način DT: Doseženo je najvišje št. naprav za povezavo.
Način DT: Povezano z drugimi napravami.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Pojav napake. Obrnite se na upravitelja sistema.
Ni odziva.
Priklic nastavitev gumba ni mogoč, ker funkcija za gumb ne obstaja.
Priklic nastavitev ni mogoč, ker je funkcija za gumb onemogočena. Omogočite funkcijo, nato poskusite znova.
Sinhr. upor. nastavitev: Ponovno se prijavite za sinhronizacijo.
Sinhronizacija upor. nastavitev: Nekaj nastavitev je omejenih.
Sinhronizacija uporabniških nastavitev: Pojav napake.
Sinhronizacija upor. nastavitev: Omogočanje sinhronizacije...
Sinhronizacija upor. nastavitev: Napaka v overovitvi strežnika.
Sinhronizacija uporabniških nastavitev: Ni mogoče najti strežnika.
Sinhronizacija upor. nastavitev: Identifikacija strežnika ni možna.
Preverite pokrove.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Neuspešno generiranje ključa za Podpis naprave. Nastavite e-poštni naslov v Nastavitve komuniciranja.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Odstranite original s kopirnega stekla.
Območje skeniranja originala (podajalnik) je umazano.
Območje skenir. orig. (ozek stekleni pas) je umazano.
Vrnite originale v pravilno zaporedje in pritisnite tipko [Začni].
Vrnite originale v pravilno zaporedje in pritisnite [Začni]. (Velikost podatkov skeniranega originala je presegla mejo. Nastavitve bodo avtomatsko popravljene in originali bodo ponovno skenirani.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Število rezultatov iskanja je preseglo omejitev. Spremenite pogoje iskanja, nato poskusite znova.
Pogoj iskanja vključuje znake, ki jih ni mogoče uporabljati z izbranim strežnikom.
Pojav napake pri overovitvi.
Ta CRL ni veljaven.
Ta CRL je potekel.
Registracija ni mogoča, ker algoritem tega ključa ni podprt.
Nastavitev ključa kot Privzetega ključa ni mogoča, ker je ključ neveljaven ali okvarjen.
Ta certifikat je preklican.
Ta certifikat ni veljaven.
Ta certifikat je potekel.
Ni odziva s strežnika. Preverite nastavitve.
Iskanje ni mogoče, ker so nastavitve verzije strežnika nepravilne. Preverite nastavitve.
Preverite strežnik.
Ustrezna velikost papirja, A4, ni na voljo.
Povezava z brezž. LAN je prekinj. zaradi spora z masko podomr.
Preveč poddirektorijev.
Odstranite ves odloženi papir.
The contents of the specified file may be incorrect.
Privzeti ključ ni nastavljen. Preverite TLS nastavitve.
Privzeti ključ ni nastavljen. Preverite nastavitve ključa in seznama certifikatov v Nastavitve certifikata.
Preverjanje certifikata ni možno.
Povezava ni možna.
Sprememba/izbris papirja ni mogoč, ker je v uporabi za druge nastavitve v Nastavitve/Registracija.
Preverite ime računalnika v Nastavitve/Registracija.
Sprememba nastavitev ni mogoča, ker je izbran ključ v uporabi.
Izbranega strežnika ni mogoče najti. Preverite nastavitve.
Priključitev na izbrani strežnik ni mogoča. Preverite nastavitve.
Nastavitve, izbrane v meniju Nastavitve, trenutno ni mogoče uporabiti. Pokličite upravitelja sistema.
Izbrani gumb morda ne bo na voljo. Obrnite se na upravitelja sistema.
Oddaja ni bila mogoča.
Potek časa seje. Počakajte trenutek, nato poskusite znova vstopiti v podatkovno bazo.
Zaradi poteka časa iskanje ni zaključeno. Preverite nastavitve.
Izvedba ni mogoča, ker datoteka vsebuje nepodprte podatke.
Direktna povezava: Končana zaradi napake.
Direktna povezava: Končana, ker druga naprava ni bila najdena.
Nastavitev gradacije... Počakajte trenutek.
Dostop v podatkovno bazo ni bil mogoč. Ponovno zaženite napravo.
Nap.-dost.do cert.dig.podp.
Napaka Potek datuma cert.
Prijava ni mogoča, ker je pod istim uporabniškim imenom registriranih več uporabnikov. Obrnite se na upravitelja sistema.
Novih gumbov ni mogoče registrirati, ker je število registriranih gumbov doseglo omejitev. Gumbe, ki so že registrirani, lahko prepišete.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Registracija ni bila mogoča, ker je število registriranih uporabnikov doseglo omejitev.
Zamenjajte kartušo s tonerjem.
Čiščenje ... Počakajte trenutek. (približno XX s)
Vpisana PIN ni pravilna.
Overovitveni strežnik ne deluje. Obrnite se na upravitelja sistema.
Overovitvenega strežnika ni mogoče najti. Obrnite se na upravitelja sistema.
Na strani overovitvenega strežnika ni nastavljeno nobeno geslo. Obrnite se na upravitelja sistema.
Prijava ni mogoča, ker anonimni dostop v overovitveni strežnik ni dovoljen. Obrnite se na upravitelja sistema.
Podatki o računu, potrebni za prijavo v overovitveni strežnik, so neveljavni. Obrnite se na upravitelja sistema.
Na omrežju je bil najden konkurenčni IP naslov.
Na omrežju je bil zaznan spor med IP naslovi (Glavna linija).
Na omrežju je bil zaznan spor med IP naslovi (Sekundarna linija).
Izvedba postopka ni bilo mogoča zaradi pojava omrežne napake.
Preverite mrežno povezavo.
Odstranite zagozdene originale s podajalnika in originale, ki so ostali na podstavku podajalnika, nato jih položite nazaj na podstavek podajalnika in pritisnite [Začni].
Odstranite original s podajalnika.
Izvedba več opravil...
Prijava ni mogoča zaradi napake v overovitvi v Kontrolna ID oddelka. Obrnite se na upravitelja sistema.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Napaka upodabljanja PDL nn (nn je ime modula)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Nastavitev gumba ni mogoče priklicati, ker poteka izvedba drugih postopkov.
Registracija v Domov bo preklicana in vrnili se boste na funkcijski zaslon, ker nimate dovoljenja za registracijo gumbov. Prijavite se kot administrator, nato poskusite znova.
Geslo ne izpolnjuje zahtev pravila. Spremenite geslo.
Časovne nastavitve za to napravo in overovitveni strežnik morda niso usklajene. Obrnite se na upravitelja sistema.
Napaka v brezžičnem LAN komun.. Izklj. & vklj. gl. napajanje.
Napaka pri kom. prek brezž. LAN. Prev. podatke o brezž. LAN.
Oddaja ni mogoča, ker je pomnilnik poln. Počakajte trenutek, nato poskusite znova.
Izvedba ni mogoča, ker je pomnilnik poln.
Skeniranje bo preklicano, ker je pomnilnik poln. Ali želite izpisati skenirane strani?
Skeniranje bo preklicano, ker je pomnilnik poln. Počakajte trenutek, nato poskusite znova.
Skeniranje bo preklicano, ker je pomnilnik poln. Ali želite oddati skenirane strani?
Skeniranje bo preklicano, ker je pomnilnik poln. Ali želite shraniti skenirane strani?
Količina shranjenih podatkov za registrirane uporabnike je dosegla omejitev. Opravila lahko izvajate, toda podatkov.(dnevnikov.nastavitev opravil, vsebine osebnih nastavitev itd.) zdaj ni mogoče shraniti. Če želite shraniti podatke naslednjič, ko se spet prijavite, morate izbrisati nepotrebne podatke drugih uporabnikov. Pokličite sistemskega upravitelja ali poiščite pomoč v navodilih.
Registracija v Domov bo preklicana, ker niste prijavljeni. Vrnite se na zaslon funkcije, prijavite se in poskusite znova.
Preverite uporabniško ime, geslo ali nastavitve.
Vložite papir.
Skeniranje je preklicano, ker velikost podatkov originala presega omejitev. Skeniranje bo morda mogoče, če znižate ostrino ali če nastavite Tip originala na Tekst.
Podatki, ki jih nastavi tren. prij. uporabnik, ne bodo shranjeni.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Prijava ni mogoča. Preverite cilj prijave.
Gesla ni mogoče shraniti, ker je število gesel, ki jih je mogoče shraniti za vsakega uporabnika, doseglo omejitev.

Če se med prijavljanjem prikaže šestmestna številka

Če med prijavljanjem pride do napake, se bo pod sporočilom morda prikazala šestmestna številka. Ustrezno ukrepajte glede na prikazano šestmestno številko.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W2A-0J5