Ustvarjanje ključa in potrdila za omrežno komunikacijo

 
Naprava lahko ustvari ključ in potrdilo (potrdilo strežnika) za šifrirano komunikacijo TLS. Če želite takoj uporabljati šifrirano komunikacijo TLS, je praktično, če uporabite ključ in potrdilo, ki sta prednameščena v napravi. Če je potrebno, naj skrbnik ustvari ključ in potrdilo. Upoštevajte, da se šifrirana komunikacija TLS ne omogoči z ustvarjanjem ključa in potrdila. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS
Če želite potrdilo strežnika uporabiti s podpisom overitelja potrdil, lahko namesto potrdila skupaj s ključem ustvarite CSR. Ustvarjanje ključa in zahteve za podpisovanje potrdila
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Nastavitve certifikata>  <Generiranje ključa>  <Gener. ključa za omrežno komun.>.
3
Konfigurirajte potrebne elemente za ključ in pritisnite <Naprej>.
<Ime ključa>
Vnesite ime ključa. Uporabite ime, ki ga boste hitro našli na seznamu.
<Algoritem podpisa>
Izberite razpršilni algoritem, ki ga želite uporabiti za podpis. Razpoložljivi razpršilni algoritmi se razlikujejo glede na dolžino ključa (Tehnični podatki sistema). Ključ, dolžine 1024 bitov ali več, podpira razpršilna algoritma SHA384 in SHA512. Če je izbrana možnost <RSA> za in je možnost <<Generiranje ključa: Nastavitve dolžine ključa (bit)>> nastavljena na <1024> ali več za , lahko izberete razpršilna algoritma SHA384 in SHA512.
<Algoritem ključa>
Izberite algoritem ključa. Če je izbrana možnost <RSA>, je možnost <<Generiranje ključa: Nastavitve dolžine ključa (bit)>> prikazana kot element nastavitve za . Če je izbrana možnost <ECDSA>, je prikazana možnost <<Generiranje ključa: Nastavitve tipa ključa>>.
<Generiranje ključa: Nastavitve dolžine ključa (bit)>/<Generiranje ključa: Nastavitve tipa ključa>
Določite dolžino ključa, če je izbrana možnost <RSA> za , ali določite vrsto ključa, če je izbrana možnost <ECDSA>. V obeh primerih večja vrednost pomeni večjo varnost, vendar se zmanjša hitrost obdelave komunikacije.
4
Konfigurirajte potrebne elemente za potrdilo in pritisnite <Generiranje ključa>.
<Zač. datum veljavnosti>/<Končni datum veljavnosti>
Vnesite začetni in končni datum veljavnosti.
<Država/Regija>/<Stanje>/<Kraj>/<Organizacija>/<Organiz. enota>
Na seznamu izberite kodo države ter vnesite lokacijo in ime organizacije.
<Skupno ime>
Vnesite naslov IP ali FQDN.
Pri tiskanju IPPS v okolju Windows vnesite naslov IP naprave.
FQDN naprave lahko vnesete samo, če uporabljate strežnik DNS. Če ne uporabljate DNS-ja, vnesite naslov IP.
Upravljanje ključev in potrdil
Preverite lahko podrobne nastavitve ali izbrišete ključe in potrdila na zaslonu, ki se prikaže, če pritisnete   <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>  <Nastavitve certifikata>  <Seznam ključev in certifikatov>. Če se seznam ključev in potrdil ne prikaže, pritisnite <Seznam ključev in certif. za to napravo>, da ga odprete.
Če je prikazano , je ključ poškodovan ali neveljaven.
Če  ni prikazano, potrdilo za ključ ne obstaja.
Če izberete ključ in potrdilo ter pritisnete <Podrobnosti certifikata>, se prikažejo podrobni podatki o potrdilu. Na tem zaslonu lahko pritisnete tudi <Preveri certifikat> in preverite, ali je potrdilo veljavno.
Če želite izbrisati ključe in potrdila, izberite tiste, ki jih želite izbrisati, in pritisnite <Brisanje>  <Yes> (Da).
6W2A-09J