Registriranje ključa in potrdila za omrežno komunikacijo

Z vmesnikom Daljinski UI lahko iz računalnika registrirate ključe/potrdila, potrdila overitelja potrdil in potrdila S/MIME v napravi. Za to določite skrbnika.
Za spodaj navedene načine komunikacije se uporablja ključ/potrdilo ali potrdilo overitelja potrdil. Če želite pri dejanski komunikaciji uporabljati registrirana ključ in potrdilo, morate ključ in potrdilo navesti v nastavitvah za posamezni način komunikacije. Potrdila overitelja potrdil oblike X.509 DER ni treba navesti v nastavitvah za posamezni način komunikacije. Uporabljate ga lahko preprosto tako, da ga registrirate v napravi.
Šifrirana komunikacija TLS Konfiguracija ključa in potrdila za TLS

Registriranje ključa in potrdila

Ključ in potrdila (potrdila strežnika) je mogoče registrirati prek vmesnika Daljinski UI. Če želite informacije o ključih in potrdilih, ki jih je mogoče registrirati v napravi, glejte Tehnični podatki sistema.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite [Register Key and Certificate...].
5
Kliknite [Install...].
6
Namestite ključ in potrdilo.
Kliknite [Browse...], določite datoteke (ključ in potrdila), ki jih želite namestiti, in kliknite [Start Installation].
7
Registrirajte ključ in potrdilo.
1
Izberite ključ in potrdilo, ki ju želite registrirati, in kliknite [Register].
2
Vnesite ime ključa in geslo ter kliknite [OK].
[Key Name]
Z alfanumeričnimi znaki vnesite ime ključa, ki je bil registriran v napravi.
[Password]
Z alfanumeričnimi znaki vnesite geslo zasebnega ključa, nastavljeno za registracijo datoteke.
Upravljanje ključev in potrdil
Na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, lahko preverite podrobne nastavitve ali izbrišete ključe in potrdila.
Če je prikazano , je ključ poškodovan ali neveljaven.
Če je prikazano , potrdilo za ključ ne obstaja.
Kliknite ime ključa, če želite prikazati podrobne podatke o potrdilu. Na tem zaslonu lahko kliknete tudi <Verify Certificate> in preverite, ali je potrdilo veljavno.
Če želite izbrisati ključ in potrdilo, izberite tista, ki ju želite izbrisati, in kliknite [Delete]  [OK].

Registriranje potrdila overitelja potrdil

Potrdila overitelja potrdil oblike X.509 DER so vnaprej nameščena v napravi. Registrirate lahko novo potrdilo overitelja potrdil, če ga zahteva določena funkcija. Če želite informacije o potrdilih overitelja potrdil, ki jih je mogoče registrirati v napravi, glejte Tehnični podatki sistema.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Kliknite [Register CA Certificate...].
5
Kliknite [Install...].
6
Namestite potrdilo overitelja potrdil.
Kliknite [Browse...], izberite datoteko (potrdilo overitelja potrdil) za namestitev in kliknite [Start Installation].
7
Registrirajte potrdilo overitelja potrdil.
Izberite potrdilo overitelja potrdil, ki ga želite registrirati, in kliknite [Register...].
Upravljanje potrdil overitelja potrdil
Na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, lahko preverite podrobne nastavitve ali izbrišete potrdila overitelja potrdil.
Kliknite , če želite prikazati podrobne podatke o potrdilu overitelja potrdil. Na tem zaslonu lahko kliknete tudi <Verify Certificate> in preverite, ali je potrdilo overitelja potrdil veljavno.
Če želite izbrisati potrdilo overitelja potrdil, izberite tisto, ki ga želite izbrisati, in kliknite [Delete]  [OK].

Registriranje potrdila S/MIME

Registrirate lahko potrdilo javnega ključa (potrdilo S/MIME) za šifriranje e-pošte/i-faksa s šifriranjem S/MIME. Če želite informacije o potrdilih S/MIME, ki jih je mogoče registrirati v napravi, glejte Tehnični podatki sistema. Če želite informacije o tem, kako konfigurirati nastavitve za S/MIME, glejte <Nastavitve E-pošte/I-Faksa>  <Nastavitve S/MIME>.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Kliknite [Register S/MIME Certificate...].
5
Registrirajte potrdilo S/MIME.
Kliknite [Browse...], izberite datoteko (potrdilo S/MIME), ki jo želite registrirati, in kliknite [Register].
Upravljanje potrdil S/MIME
Na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, lahko preverite podrobne nastavitve ali izbrišete potrdila S/MIME.
Kliknite , če želite prikazati podrobne podatke o potrdilu S/MIME. Na tem zaslonu lahko kliknete tudi <Verify Certificate> in preverite, ali je potrdilo S/MIME veljavno.
Če želite izbrisati potrdilo S/MIME, izberite tisto, ki ga želite izbrisati, in kliknite [Delete]  [OK].

Registriranje seznama ukinjenih potrdil (CRL)

Seznam ukinjenih potrdil (CRL) lahko registrirate prek vmesnika Daljinski UI. Če želite informacije o seznamih CRL, ki jih je mogoče registrirati v napravi, glejte Tehnični podatki sistema.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management]  [Certificate Revocation List (CRL) Settings].
4
Kliknite [Register CRL...].
5
Registrirajte seznam CRL.
Kliknite [Browse...], izberite datoteko (CRL), ki jo želite registrirati, in kliknite [Register].
Upravljanje seznamov CRL
Na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, lahko preverite podrobne nastavitve ali izbrišete sezname CRL.
Kliknite , če želite prikazati podrobne podatke. Na tem zaslonu lahko kliknete tudi <Verify CRL> in preverite, ali je seznam CRL veljaven.
Če želite izbrisati seznam CRL, izberite tistega, ki ga želite izbrisati, in kliknite [Delete]  [OK].
6W2A-0AC