Tiskanje dokumentov, zadržanih v napravi (vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov)

 
Da bi preprečili puščanje tiskanega materiala, naključno uhajanje informacij, napačno tiskanje itd., skrbnik pred tiskanjem nastavi shranjevanje dokumenta. Da bi natisnili shranjeni dokument, glejte naslednje.
Vnaprej mora biti nastavljen način za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov. <Izpis>  <Prisilno zadržanje>
Ta način lahko uporablja do 200 uporabnikov. Če je v napravi zadržan dokument, ki je v skupni rabi z več osebami, se upošteva samo uporabnik, ki pošlje opravilo.
Shranite lahko do 2000 opravil.
Za shranjevanje zadržanih dokumentov je zagotovljenih vsaj 4 GB.
Največja velikost zadržanega dokumenta, ki ga je mogoče shraniti, je 2 GB.
Dokumenti, zadržani v napravi, se shranijo tudi, če se naprava izključi.
Upoštevajte, da se dokumenti po določenem času samodejno izbrišejo. O trajanju tega časovnega obdobja se posvetujte s skrbnikom.
1
Pritisnite <Izpis>. Zaslon <Domov>
2
Izberite dokument.
<Osebno>/<Souporabljen>/<Skupina>
<Osebno>: Prikaže dokumente, ki jih je poslal prijavljeni uporabnik.
<Souporabljen>: Prikazani so dokumenti, zadržani na podlagi določenih pogojev glede na nastavitve vsiljenega zadržanja. Te dokumente lahko prikažejo/natisnejo vsi uporabniki.
<Skupina>: Prikaže dokumente z enakimi informacijami o skupini, kot jih ima prijavljeni uporabnik. Za identifikacijo skupin uporablja ID oddelka.
Seznam dokumentov
Dokumenti, ki ustrezajo vrsti dokumenta, izbrani na spustnem seznamu, in z njimi povezane informacije so prikazani v obliki seznama.
Ko je dokument izbran, se prikaže , kar označuje »izbrano«. Če je izbranih več dokumentov, so številke na sredini  prikazane kot 1, 2, 3 itd. v izbranem vrstnem redu. Ko pritisnete izbrani dokument, se izbira prekliče.
Pritisnite <Datum/Čas> za razvrstitev dokumentov glede na datum/čas, po naraščajočem () ali padajočem () vrstnem redu.
Če se prijavite z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti, se ohrani zadnja razvrstitev. Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi
Pri zaščitenih in šifriranih zaščitenih dokumentih za tiskanje se poleg števila listov in števila kopij na seznamu opravil prikaže .
Če je <Prikaz opozorila na zaslonu s seznamom opravil> nastavljeno na <Vklj.> v <Nastavitve opozorila za zadržana opravila>, se na seznamu opravil za dokumente, ki ustrezajo določenim pogojem, prikaže . Če je <Prikaz opozorila na zaslonu s seznamom opravil> nastavljeno na <Vklj.> v <Nastavitve opozorila za zadržana opravila>, se za dokumente, ki ustrezajo določenim pogojem, pri tiskanju prikaže pojavno okno z opozorilom. <Nastavitve opozorila za zadržana opravila>
Od tu lahko tiskate, če je izhodni način gonilnika tiskalnika nastavljen na [Secured Print].
<Oprav. za izpis.>/<Izpisana opravila>/<Načrtovan izpis>
Ko izberete nenatisnjen dokument, preverite, da je izbrana možnost <Oprav. za izpis.>.
Gumb za posodobitev
Posodobi seznam dokumentov.
<Začni izpis.>
Izvede tiskanje.
<Drugi postopki>
<Preklic izpisovanja>: Prekliče tiskanje.
<Izbris opravila>: Izbriše dokumente.
<Prikaz slike>: Omogoča preverjanje vsebine dokumenta ter izbiranje in brisanje strani.
Izbrisane strani ne morete obnoviti.
Strani iz <Prikaz slike> ne morete izbrisati, če je edina stran.
Odvisno od nastavitev gonilnika tiskalnika predogled s <Prikaz slike> morda ni na voljo.
Za informacije o opisnih jezikih strani, ki omogočajo predogled, in formatih datotek za neposredno tiskanje glejte Funkcije tiskalnika.
Možnost <Bris. strani> iz <Prikaz slike> funkcije PrintRelease v Canon PRINT Business ni podprta.
Če se pri brisanju strani prikaže sporočilo <Izbris strani neuspešen.>, ponovno pritisnite <Bris. strani> v <Predogled>.
<Nastavitve izpisovanja>/<Nast. tisk. za izbrana opravila>
Urejate lahko nastavitve tiskanja, na primer število kopij. Nastavitve tiskanja lahko spremenite tudi, če je izbranih več dokumentov.
S pritiskom na <Izpis vzorca> lahko natisnete vzorčni komplet z nastavitvami, določenimi v Nastavitve tiskanja.
Odvisno od spremenjenih nastavitev dokument morda ne bo natisnjen pravilno.
Če spremenite nastavitve v <Nastavitve izpisovanja>/<Nast. tisk. za izbrana opravila>, se dokument, v katerem so uporabljene nove nastavitve, prikaže v <Izpisano>.
Če hkrati izberete splošna tiskalna opravila, zaščitena tiskalna opravila in šifrirana zaščitena tiskalna opravila, ne morete za vse hkrati spremeniti nastavitev tiskanja.
Odvisno od nastavitev gonilnika tiskalnika nastavitev v <Nastavitve izpisovanja> mogoče ne bo mogoče spremeniti.
Za informacije o opisnih jezikih strani, ki omogočajo konfiguracijo nastavitev tiskanja in oblik datotek za neposredno tiskanje, glejte Funkcije tiskalnika.
Ko uporabljate funkcijo PrintRelease Canon PRINT Business (Canon TISKANJE za podjetja), ne morete spremeniti nastavitev tiskanja za več opravil hkrati.
<Izberi vse (Maks. 100)>/<Izbris izbire>
Če dokument v ni izbran, se prikaže <Izberi vse (Maks.100)>, kar vam omogoča, da izberete vse dokumente na seznamu dokumentov. Ko so dokumenti izbrani, se prikaže možnost <Izbris izbire>, ki omogoča preklic celotne izbire.
Sporočili <Nekaterih opravil po sprejemu ni bilo mogoče shraniti.> in <Nekatera opravila so bila izbrisana.> se lahko prikažeta, če se pri prejemu dokumenta pojavi napaka ali se dokument samodejno izbriše, ker je preteklo obdobje shranjevanja itd. V tem primeru pritisnite za preklic sporočila.
3
Pritisnite <Začni izpis.>.
Tiskanje se začne.
Če želite preklicati tiskanje, v <Izpisana opravila> izberite opravilo, ki ga želite preklicati, in izberite <Preklic izpisovanja>. Prav tako lahko pritisnete  na nadzorni plošči in med <Opravila izpisovanja> izberete opravilo, ki ga želite preklicati. Za informacije o preklicu opravil s tipko Stop glejte Preklic opravil pošiljanja/tiskanja.

Samodejno tiskanje zadržanih dokumentov za vsiljeno tiskanje po prijavi

Nastavite lahko samodejno tiskanje opravil, ko se uporabnik prijavi. Ko je skrbnik <Omogoči funkcijo samodejnega izpisovanja ob prijavi> nastavil na <Da>, lahko uporabniki, ki so prijavljeni z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti, določijo, ali se samodejno tiskanje izvaja ali ne. Nastavite <Samodejni izpis uporabniških opravil ob prijavi> na <Da> za samodejno tiskanje. Nastavitev se shrani za vsakega uporabnika. Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi
Naslednja opravila se ne natisnejo samodejno, tudi če je ta nastavitev omogočena.
<Osebno> opravila drugih uporabnikov, <V souporabi> opravila in <Skupina> opravila
Opravila tiskanja
Šifrirana opravila tiskanja
Šifrirana opravila tiskanja (če je možnost <Zahtevaj PIN za izpisovanje/prikaz uporabniških opravil> v <Nastavitve PIN za Zaščiteni izpis> nastavljena na <Da>)
Če je zadržanih več opravil, so natisnjena v vrstnem redu glede na <Datum>.
V okviru ene prijave lahko natisnete največ 100 opravil.
Če so opravila že zadržana, je ta nastavitev omogočena s ponovno prijavo po tem, ko <Samodejni izpis uporabniških opravil ob prijavi> nastavite na <Da>.

Varnejše tiskanje s šifriranim varnim tiskanjem

Z uporabo šifriranega varnega tiskanja lahko iz računalnika v napravo pošljete šifrirane podatke za tisk. Tako lahko zmanjšate tveganje uhajanja informacij pri pošiljanju podatkov za tiskanje in tiskate varneje. To možnost uporabite zlasti, ko tiskate strogo zaupne dokumente.
Dokument s šifriranim varnim tiskanjem je na zaslonu za spreminjanje nastavitev prikazan z .
Za tiskanje šifriranega dokumenta morate vnesti geslo. Geslo mora biti enako geslu, ki ste ga nastavili na gonilniku tiskalnika.
Za informacije o možnostih nastavitve glejte »Pomoč« s klikom na [Help] na zaslonu z nastavitvami za gonilnik tiskalnika (samo za Windows).
Šifriranega varnega tiskanja ni mogoče uporabljati v Mac OS.
Da bi uporabili šifrirano varno tiskanje, prikažite mapo tiskalnika  z desno tipko miške kliknite na ikono naprave  izberite [Printer properties]  glejte [Help] na zavihku [Encrypted-P]. Za informacije o prikazu mape tiskalnika glejte Odpiranje mape s tiskalniki.
6W2A-0LC