<Izpis>

V tem razdelku so opisane nastavitve tiskanja.
<Prisilno zadržanje>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite nastavitve za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov. Konfiguriranje nastavitev za vsiljeno tiskanje zadržanih dokumentov
<Trajanje hrambe opravila>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite časovno obdobje za shranjevanje opravil.
<Izbris opravila po izpisu>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite izbrisati opravila po tiskanju.
<Omogoči samo kodirana opravila izpisovanja>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Napravo lahko nastavite samo na sprejem kodiranih zaščitenih izpisov z računalnikov.
<Vklj. domene kot pogoja za prepoznavo uporabnika>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite tiskalna opravila uporabnika prijave določiti glede na »uporabniško ime + ime domene« ali samo »uporabniško ime«. Če tiskalna opravila odvisno od okolja niso pravilno opredeljena kot Moja opravila, jih je mogoče pravilno opredeliti kot opravila uporabnika prijave tako, da izberete <Ne> in izključite »ime domene«.
<Prikaz drugih opravil uporabnika>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite prikazati opravila uporabnikov, ki niso pooblaščeni uporabnik.
<Prepoved brisanja drugih opravil>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite dovoliti, da se opravila uporabnikov, ki niso pooblaščeni uporabnik, lahko izbrišejo, ko so prikazana opravila uporabnikov, ki niso pooblaščeni uporabnik.
<Razlikovanje za črke za uporabniško ime>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite, ali želite napravo nastaviti tako, da bo pri uporabniških imenih razlikovala velike in male črke.
<Nastavitve prikaza seznama opravil>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite vrste opravil, ki jih želite vključiti na seznam opravil, in vrsto opravil, ki jo želite izbrati za privzeto.
<Nastavitve opozorila za zadržana opravila>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Določite način pošiljanja opozoril o zadržanih opravilih.
<Nastavitve PIN za Zaščiteni izpis>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
S funkcijo za varno tiskanje lahko nastavite, da se pri tiskanju, prikazovanju slik ali brisanju zahteva vnos kode PIN.
<Omogoči funkcijo samodejnega izpisovanja ob prijavi>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Nastavite lahko, ali želite, da se izvede samodejno vsiljeno tiskanje zadržanih opravil, ko se prijavi posamezen uporabnik.
<Samodejni izpis uporabniških opravil ob prijavi>
  <Nastavitve funkcije>  <Izpis>
Nastavite lahko, ali želite samodejno tiskati zadržana opravila po prijavi Samodejno tiskanje zadržanih dokumentov za vsiljeno tiskanje po prijavi
6W2A-0FJ