Uporaba funkcije WSD

»WSD (Web Services on Devices – spletne storitve v napravah)« je funkcija za iskanje naprav v omrežju. Če uporabite funkcijo WSD, lahko samodejno poiščete napravo v omrežju v računalniku in začnete optično branje izvirnika z napravo. Ta funkcija se imenuje »WSD Scan«. Pred uporabo funkcije skeniranja WSD morate dokončati nekaj postopkov. Priprava na optično branje s funkcijo WSD
V naslednjih primerih optično branje s funkcijo WSD ni na voljo.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM je aktiviran Uporaba sistema ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Za prijavo se uporablja preverjanje pristnosti DepartmentID Spreminjanje storitev za prijavo

Priprava na optično branje s funkcijo WSD

Na upravljalni plošči
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <Nastavitve WSD>.
3
Pritisnite <Da> za <Uporabi skeniranje WSD>.
4
Pritisnite <OK>.
V računalniku
5
Kliknite [Start]  [Devices and Printers].
6
Kliknite [Add a device].
7
Izberite to napravo in kliknite [Next].
Upoštevajte navodila na zaslonu za postopek.
Če se ta naprava ne prikaže, je morda prišlo do težave z nastavitvijo požarnega zidu. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku za računalnik.
6W2A-07A