<Kontrola podatkov>

Nastavitve lahko konfigurirate tako, da se uporabljajo nastavitve naprave ali podatki, kot so seznami naslovov.
<Uvoz z USB pomnilnika>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>  <Uvoz/Izvoz>
Vse informacije o nastavitvah lahko uvozite iz pomnilniške naprave USB.
<Izvoz v USB pomnilnik>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>  <Uvoz/Izvoz>
Vse informacije o nastavitvah lahko izvozite v pomnilniško napravo USB.
<Poročilo o rezultatu uvoza>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>  <Uvoz/Izvoz>
Izberite, ali želite natisniti poročilo o rezultatih uvoza.
<Omejitev uvoza/izvoza na spletno storitev>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>  <Uvoz/Izvoz>
Izberite, ali želite omejiti postopke uvoza in izvoza s spletnimi aplikacijami, ki niso vmesnik Daljinski UI.
<Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>
Izberite, da bi vse nastavitve naprave obnovili na tovarniško privzete vrednosti in v celoti izbrisali podatke, shranjene v napravi. Ta nastavitev se običajno ne uporablja, vendar je koristna, če želite izbrisati zaupne ali osebne podatke, ko napravo zavržete. Inicializacija vseh podatkov/nastavitev
6W2A-0FW