<Nastavitve kontrole>

Za varno in učinkovito uporabo naprave lahko konfigurirate nastavitve, povezane z upravljanjem uporabnikov, naprav in podatkov itd.
Element
Opis
Nastavitve za upravljanje uporabnikov naprave lahko konfigurirate z aplikacijo za preverjanje pristnosti uporabnika.
Upravljate lahko podatke o strojni opremi in postopkih ter številne različne podatke, ki jih potrebujete pri uporabi funkcij naprave.
Registrirate lahko licence in konfigurirate nastavitve, povezane s programsko opremo in sistemskimi možnostmi, ki so na voljo za napravo.
Nastavitve lahko konfigurirate tako, da se uporabljajo nastavitve naprave ali podatki, kot so seznami naslovov.
Določite lahko nastavitve, povezane s preverjanjem pristnosti uporabnikov, gesli in šifriranjem.
6W2A-0FL