<Nastavitve zaščite>

Določite lahko nastavitve, povezane s preverjanjem pristnosti uporabnikov, gesli in šifriranjem.
<Prepoved overovitve z uporabo ID oddelka in PIN>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve funkcije overovitve>
Izberite, ali želite prepovedati preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka in kodo PIN pri izvajanju operacij s tiskalnika/optičnega bralnika. Če je izbrana možnost <Da>, je preverjanje pristnosti z ID-jem upravitelja sistema in kodo PIN prepovedano tudi pri izvajanju operacij s programsko opremo za upravljanje naprav.
<Nastavitve zaklepanja>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve funkcije overovitve>
Izberite, ali želite blokirati prijavljanje uporabnikov za določen čas po določenem številu zaporednih neveljavnih poskusov prijave. Ta nastavitev ne velja za preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka ali kodo PIN oddelka ali za preverjanje pristnosti poštnega predala.
<Prepoved predpomnjenja gesla za overovitev>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Izberite, ali želite prepovedati predpomnjenje gesla, ki se vnese ob prijavi.
<Prikaz opozorila pri uporabi privzetega gesla>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Izberite, ali naj se prikaže zaslon za spremembo gesla, ko se skrbnik prijavi v napravo s privzetim uporabniškim imenom in geslom.
<Omogoči uporabo privzetega gesla za daljinski dostop>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Izberite, ali želite dovoliti, da se pri prijavi iz vmesnika Daljinski UI uporablja privzeto geslo.
<Nastavitve minimalne dolžine>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Pri registraciji gesla lahko nastavite najmanjše število znakov, da preprečite poenostavitev gesel. Ko je nastavljena dolžina gesla, registracija uporabnika s praznim geslom ni mogoča.
<Nastavitve dobe veljavnosti>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Nastavite lahko rok trajanja gesla, s čimer uporabnike prisilite, da občasno spremenijo svoje geslo, da preprečite poenostavitev gesel.
<Prepoved uporabe 3 ali več istih zaporednih znakov>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da istega znaka ni mogoče uporabiti tri ali večkrat zaporedoma.
<Uporabi najmanj 1 veliko črko>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj eno veliko črko.
<Uporabi najmanj 1 malo črko>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj eno malo črko.
<Uporabi najmanj 1 številko>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj eno številko.
<Uporabi najmanj 1 simbol>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve overovitve/gesla>  <Nastavitve gesla>
Gesla lahko omejite tako, da je mogoče registrirati samo gesla, ki vsebujejo vsaj en simbol.
<Prepoved uporabe šibkega kodiranja>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve kodiranja>
Izberite, ali želite omejiti uporabo šibkega šifriranja ali ključa in certifikata s šibkim šifriranjem. Funkcije upravljanja
<Format. metode kodiranja na FIPS 140-2>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>  <Nastavitve kodiranja>
Določite, ali naj bo funkcija, ki uporablja šifriranje, skladna s FIPS 140-2.
<Preverjanje sistema ob zagonu>
  <Nastavitve kontrole>  <Nastavitve zaščite>
Napravo lahko nastavite tako, da se ob zagonu preverja celovitost vdelane programske opreme in aplikacij, nameščenih v napravi.
6W2A-0FX