Težave z rezultati tiskanja

Natisnjena slika ni na pravem mestu ali je postrani.

Ali so vodila za papir neporavnana?

Vodila za papir morajo biti poravnana s papirjem, naloženim v viru papirja.

Slike so neenakomerne ali zbledele.

Ali je papir vlažen?

Zamenjajte papir s papirjem, ki ni vlažen.

Ali sta gradacija in gostota pravilno nastavljeni?

Nastavite gradacijo.
Nastavitev gradacije

Boben je umazan.

Pritisnite   <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Čiščenje bobna>, da očistite boben.

Izpisi so videti umazani ali zabrisani

Boben je umazan.

Pritisnite   <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>  <Čiščenje bobna>, da očistite boben.

Pojavijo se črne proge.

Ali je območje optičnega branja dokumenta v podajalniku umazano?

Očistite območje optičnega branja dokumenta v podajalniku.
Čiščenje podajalnika

Prihaja do prelivanja barve.

Ali je gostota ozadij pravilno nastavljena?

Če pri tiskanju opazite prelivanje barv, lahko težavo odpravite z nastavitvijo gostote ozadja, da omogočite zadovoljivo tiskanje.
Osnovni postopki kopiranja
Osnovni postopki za pošiljanje faksov
Prilagoditev gostote

Slike niso natisnjene na želeno stran papirja.

Ali je usmerjenost naloženega papirja pravilna?

Preverite usmerjenost in stran papirja, ki je z licem obrnjena navzgor. Znova naložite papir, če je naložen v nepravilni usmerjenosti.
Nalaganje papirja

Slike niso natisnjene v želeni velikosti.

Ali se velikost izvirnika in velikost naloženega papirja ujemata?

Naloženi papir zamenjajte s papirjem želene velikosti za tiskanje.
Možnost [Output Size] v gonilniku tiskalnika nastavite na velikost papirja, na katerega želite tiskati.

Usmerjenost se pri dvostranskem tiskanju ne ujema na obeh straneh papirja.

Ali so nastavitve dvostranskega tiskanja pravilne?

Upoštevajte spodnja navodila, da preverite nastavitve tiskanja.
1
V aplikaciji na zaslonu z nastavitvami tiskanja izberite usmerjenost izvirnika.
2
V gonilniku na zaslonu [Basic Settings] nastavite možnost [Orientation] na enako usmerjenost kot v 1. koraku.
3
Med ogledom predogleda tiskanja nastavite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] se prikaže, če je možnost [Page Layout] nastavljena na [2 on 1] ali višjo nastavitev.
6W2A-0HW