Oturum Açma Hizmetlerini Değiştirme

Kullanıcı kimlik doğrulamasını uygulayan uygulama "Oturum Açma Hizmeti" olarak adlandırılmıştır. Makine, varsayılan oturum açma hizmeti olarak "Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (kişisel kimlik doğrulaması yönetimi)" seçeneğini kullanır. "DepartmentID Kimlik Doğrulaması" seçeneğini kullanmak istiyorsanız, SMS aracılığıyla oturum açma hizmetini değiştirin.

Oturum Açma Hizmetini Değiştirme

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Service Management Service] öğesine tıklayın.
3
[SMS Installer Service (Password Authentication)] içinde [System Application Management] [Start] öğesine tıklayın.
Durum, [Started] olur.
4
[DepartmentID Authentication] içinde [Enhanced System Application Management]  [Switch] öğesine tıklayın.
Durum, [Start after Restart] olur.
5
Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması
Makine yeniden başlar ve değiştirilen ayarlar uygulanır.
DepartmentID Kimlik Doğrulaması başlatıldığında
Uzak Kullanıcı Arabiriminin portal sayfasındaki [Service Management Service] seçeneğine tıklarsanız, SMS oturum açma ekranı görüntülenir. Güvenlik amacıyla, makine SMS için varsayılan şifreyle oturum açılmasına izin vermeyecek şekilde yapılandırılmıştır.   <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları> üzerine basın  geçici olarak <Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver> ayarını <Açık> yapın.
SMS’de varsayılan şifreyle oturum açtıktan sonra, varsayılan şifreyi değiştirerek ve <Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver> ayarını <Kapalı> yaparak, orijinal güvenlik seviyesini yeniden sağlayın.
"meapSmsLogin" SMS’ye ait oturum açma şifresi olarak ayarlanmıştır. "meapSmsLogin" ile oturum açarsanız, şifre değiştirme ekranı görüntülenir. Güvenlik amacıyla, ekrandaki talimatları izleyerek şifreyi değiştirin.
SMS şifresi, [System Management] bölümündeki [Change Password] ile değiştirilebilir.
Şifrenizi unutmayın. Aksi halde, SMS’ye erişemezsiniz. Bu durumda, yerel yetkili Canon bayinizle temasa geçin.
Kullanıcı Kimlik Doğrulamasına Dönme
[Enhanced System Application Management] [User Authentication] seçeneğini belirleyin, [Switch] üzerine tıklayın ve makineyi yeniden başlatın. SMS Yükleyici Hizmeti’ni (Şifre ile Kimlik Doğrulama) kullanmayacaksanız, makineyi yeniden başladıktan sonra [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] seçeneğini belirleyin ve [Stop] üzerine tıklayın.

DepartmentID Kimlik Doğrulamasını Kullanırken Ayarlama

Departman Kimliği Yönetimi’ne DepartmentID Kimlik Doğrulaması uygulanıyorsa, yöneticinin (sistem yöneticisi) Departman Kimliklerini ve PIN’leri yönettiğinden emin olun. Güvenliği artırmak için, sistem yöneticisi kimliğiyle (Sistem Yöneticisi Kimliği) oturum açın ve sistem yöneticisi kimliğini ve PIN’ini değiştirdiğinizden emin olun.
Hangi kullanıcıların yönetici veya genel kullanıcı olacağı, Departman Kimliği Yönetimi ve Sistem Yönetici Ayarlarının aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde ayarlanıp ayarlanmadığına göre değişir.
Departman Kimliği Yönetimi
Sistem Yöneticisi Ayarları
Yönetici
Genel Kullanıcılar
Açık
Ayarla
Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisi için olmayan bir Departman Kimliği ve PIN ile kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar
Ayarlı Değil
Departman Kimliği ve PIN ile kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar
Hiçbiri
Kapalı
Ayarla
Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisi dışındaki kullanıcılar
Ayarlı Değil
Tüm kullanıcılar
Hiçbiri

Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'ini değiştirme

Departman Kimliği Yönetimini Etkinleştirme

DepartmentID Kimlik Doğrulaması ile Departman Kimliği Yönetimi Kullanma Etkinleştirildiğinde Oturum Açma İşlemi

İşlev Kısıtlamalarını Uygulama ve Kullanıcı Yönetimi

6W2C-0K8