Gönderilen ve Alınan Belgeler için Durum ve Günlüğü Kontrol Etme

Gönderilen ve alınan belgeler için durumları ve iletişim günlüklerini kontrol edebilirsiniz.
Kişisel kimlik doğrulama yönetimi kullanıldığında, <Durum Dentlm> ekranında kullanıcıların diğer kullanıcıların işleri üzerinde işlem yapmasını kısıtlayabilirsiniz. <Diğer Kullanıcı İşlerine Erişimi Kısıtla>

Gönderilen Belgelerin Durumlarını Kontrol Etme

1
<Durum Dentlm> seçeneğine basın.
2
<Gönder> <İş Durumu> seçeneğine basın.
Yalnızca faks belgelerini görüntülemek için, ekranın sağ üst tarafındaki açılır listede bulunan <Faks> seçeneğini belirleyin.
3
Durumları kontrol edin.
Bir belgeyi seçip <Detaylar> seçeneğine bastığınızda, hedefler ve sayfa sayısı gibi ayrıntılı bilgileri kontrol edebilirsiniz.
Bir belgeyi seçip <İptal> seçeneğine bastığınızda göndermeyi iptal edebilirsiniz. Birden çok işi aynı anda seçip iptal edemezsiniz. Her seferinde tek işi seçin ve iptal edin.
<Ayrı ntılr>  <Yeniden gönder> seçeneğine bastığınızda, gönderme başarısız olan belgeleri yeniden gönderebilirsiniz. Başka bir hedef belirlemek için <Hedefi Değiştir> seçeneğine basın. Aynı gönderme yöntemi kullanılarak belirlenen birden fazla hedefe sahip belgeler için, <Yayın Listesi> seçeneğine basın, hedefi seçin ve sonra <Yeniden gönder> veya <Hedefi Değiştir> seçeneğine basın.
<Başarısız İletim İşlerini Sil>öğesi <Kapalı> (<Başarısız İletim İşlerini Sil>) olarak ayarlandığında belgeleri yeniden gönderebilirsiniz. Direkt Gönderim / Manüel Gönderim / PC faks ile gönderilen belgeleri yeniden gönderemeyeceğinizi unutmayın.
Belirlenen bir zamanda gönderilmek üzere ayarlanan belgelerin yanı sıra gönderilmesi olan belgelerin hedeflerini değiştirebilirsiniz. Gönderilmekte olan, belirlenen birden fazla hedefe sahip belgeler için ya da yeni bir hedef girme kısıtlandığında (Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama) hedefleri değiştiremeyeceğinizi unutmayın.
İletme hataları nedeniyle iptal edilen bir iş ya da Gecikmeli Gönderim modunda gönderilmeyi bekleyen bir iş için hedef değiştirilebilir.
Aynı anda birden fazla hedefi değiştiremezsiniz. Ayrıca, bir gruptaki hedefi de tek seferde değiştiremezsiniz.

Alınan Belgelerin Durumlarını Kontrol Etme

1
<Durum Dentlm> seçeneğine basın.
2
<Al>  <İş Durumu> seçeneğine basın.
Yalnızca faks belgelerini görüntülemek için, ekranın sağ üst tarafındaki açılır listede bulunan <Faks> seçeneğini belirleyin.
3
Durumları kontrol edin.
Bir belgeyi seçip <Detaylar> seçeneğine bastığınızda, göndericinin adı ve sayfa sayısı gibi ayrıntılı bilgileri kontrol edebilirsiniz.
Bir belgeyi seçip <İptal> seçeneğine bastığınızda almayı iptal edebilirsiniz. Birden çok işi aynı anda seçip iptal edemezsiniz. Her seferinde tek işi seçin ve iptal edin.
<I-Faks Alım Denetimi> seçeneğine basarsanız, POP sunucusuna bir I-faks alınıyorsa alım başlar. Ekranın sağ üst tarafındaki açılır listede <İlet> seçeneğini belirleyerek <I-Faks Alım Denetimi> öğesini görüntüleyebilirsiniz.
NOT
<I-Faks Alım Denetimi> öğesini kullanmak için, makinenin POP aracılığıyla almasını etkinleştirmek üzere İletişim Ayarları> öğesinde <POP> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın. E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
Aşağıdaki durumlarda I-faksları otomatik olarak alabilirsiniz: E-posta/I-Faks İletişimi Ayarlama
<İletişim Ayarları> öğesinde <POP Aralığı> seçeneğini '0’ dışında bir değere ayarlarsanız.
I-fakslar, bir sunucudan geçmeden SMTP ile alınır.

Belgelerin Başarıyla Gönderildiğini veya Alındığını Kontrol Etme

1
<Durum Dentlm> seçeneğine basın.
2
<Gönder> veya <Al> <İş Günlüğü> seçeneğine basın.
Yalnızca faks belgelerini görüntülemek için, ekranın sağ üst tarafındaki açılır listede bulunan <Faks> seçeneğini belirleyin.
3
Belgelerin başarıyla gönderildiğini veya alındığını kontrol edin.
Bir belge başarıyla gönderildiğinde veya alındığında <Sonuç> sütununda <Tamm> ifadesi görüntülenir. <NG> ifadesi görüntüleniyorsa, bu durum, iptal edildiği ya da bir hata oluştuğu için belgenin gönderilemediğini veya alınamadığını gösterir.
Bir belge seçip <Detaylar> seçeneğine bastığınızda, hedefler ve belge hakkındaki ayrıntılı bilgileri kontrol edebilirsiniz. Bilgiye ilişkin <Hata Kodu> sütunundaki üç haneli numara bir hata kodunu gösterir. Hata kodlarına göre nedenleri ve çözümleri kontrol edebilirsiniz. Her Hata Kodu için Alınabilecek Önlemler
<İletişim Yön. Rap.> veya <Faks Etkinlik Raporu> seçeneğine bastığınızda, ekranda görüntülenen gönderilen ve alınan belgelerin bir günlük listesini yazdırabilirsiniz.
İPUÇLARI
Gönderim geçmişinden adres kaydetme
<Durum Dentlm> ekranındaki gönderim geçmişi aracılığıyla bir adresi Adres Defterine ya da tek dokunuş düğmesine kaydedebilirsiniz. Bu, faks numarasını doğrudan girme gereksiniminizi ortadan kaldırır ve ayrıca yanlış faks numarası girme nedeniyle yanlış numaraya faks göndermeyi önlemeye yardımcı olur.
6W2C-05J