Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama

 
Belirtilebilen hedeflerle ilgili kısıtlamalar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, hedefleri Adres defterine veya LDAP sunucusuna kayıtlı olanlarla sınırlayabilirsiniz. Kişisel kimlik doğrulaması yönetimi ile gönderme hedefini kullanıcının kendi e-posta adresi veya önceden belirtilen bir klasörle kısıtlayabilirsiniz. Hedef olarak belirtilebilen etki alanlarını kısıtlayabilirsiniz. Gönderme hedeflerini kısıtlayarak, işlem hataları veya yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek bilgi sızıntılarını önleyebilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator veya DeviceAdmin ayrıcalıkları gereklidir.
Aşağıda açıklanan hedeflere ilişkin bazı kısıtlamalar, ACCESS MANAGEMENT SYSTEM etkin olduğunda kullanılamayabilir. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kullanma

Yeni Hedefleri Kısıtlama

Faks veya taranmış belge gönderirken belirtilebilen hedefler Adres Defteri'nde veya tek-dokunuş düğmelerinde kayıtlı olanlarla, <Sık Kull. Ayarlar> veya <Kendime Gönder> altında kayıtlı olanlarla ya da LDAP sunucusunda aranabilenlerle sınırlanabilir. Bu fonksiyon etkin olduğunda kullanıcılar alfanümerik karakter girişi kullanarak hedef belirtemez.
1
seçeneğine basın.
2
<Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>  <Yeni Hedefleri Kısıtla> seçeneğine basın.
3
Yeni hedefleri kısıtlamak istediğiniz fonksiyonları seçin.
4
<Açık> <Tamm> seçeneğine basın.

E-Posta Hedefini <Kendime Gönder> ile Kısıtlama

Kişisel kimlik doğrulamasıyla oturum açan kullanıcıların taranan belgeleri yalnızca kendi e-posta adreslerine gönderebilmesi için kısıtlamalar belirleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmak için kullanıcı bilgilerine bir e-posta adresi kaydedilmelidir. Aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmeden önce kullanıcı bilgilerini yapılandırın.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>  <Kendime Gönderilecek E-Postayı Sınırla>  <Açık>  <Tamm>

Dosya Gönderme Hedefini Kişisel Klasörle Kısıtlama

Kişisel kimlik doğrulamasıyla oturum açan kullanıcıların taranan belgeleri yalnızca Kişisel klasörlerine gönderebilmesi için kısıtlamalar belirleyebilirsiniz (Kişisel Klasörleri Yapılandırma.)
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <Ortak Ayarlar>  <Kişisel Klasöre Dosya İletimini Sınırla>  <Açık>  <Tamm>

Gönderme Hedefinin Etki Alanını Kısıtlama

Yalnızca belirli bir etki alanındaki adreslerin kullanılabilir olması için e-posta ve I-faks hedeflerini kısıtlayabilirsiniz. Bir etki alanı belirtildiğinde alt etki alanlarına göndermeye izin verilip verilmeyeceğini de belirleyebilirsiniz.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Gönder>  <E-Posta/I-Faks Ayarları>  <Hedef Alan Adını Kısıtla> <Alanlara Gönderimi Sınırla>  <Kaydet>  için <Açık> seçeneğini belirleyin. Hedef etki alanını belirtin   <Tamm> <Alt Alan'a Gönder>  <Tamm>  <Tamm> için <İzin Ver> veya <Reddet> seçeneğini belirleyin
En çok üç etki alanı kaydedebilirsiniz.
6W2C-09W