Cihaz İmza Sertifikası Oluşturma

 
Cihaz imzası eklenirken gereken anahtar ve sertifika (cihaz sertifikası), makine üzerinde oluşturulabilir. Bu öğeleri oluşturmak için bir yönetici belirleyin. Bunlar oluşturulduktan sonra belirli bir dosya biçiminde gönderilen taranmış belgelere dijital imza ekleyebilirsiniz. Dijital İmza Ekleme
  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>  <Sertifika Ayarları>  <Anahtar Oluştur>  <Cihaz İmza Anah. Oluştur/Güncelle>  <Evet>  <Tamm>
Cihaz imzası için anahtar ve sertifika
Oluşturulan anahtar ve sertifika, “Device Signature Key” adıyla kaydedilir. Cihaz imzası için yalnızca bir anahtar ve sertifika kaydedebilirsiniz.
Cihaz imzası için anahtar ve sertifikayı yönetme
  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>  <Sertifika Ayarları>  <Anahtar ve Sertifika Listesi>  <Bu Cihazın Anahtar ve Sertifika Listesi> seçeneğine bastığınızda gösterilen ekranda anahtar ve sertifikanın ayrıntılı ayarlarını denetleyebilirsiniz.
 gösterilirse anahtar bozuk veya geçersizdir. Bu ayarları tekrar yapılandırarak anahtar ve sertifikayı güncelleyebilirsiniz.
<Device Signature Key> seçeneğini belirleyip <Sertifika Detayları> seçeneğine basarsanız, cihaz imza sertifikasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler gösterilir. Sertifikanın geçerli olup olmadığını denetlemek için bu ekrandaki <Sert. Doğrula> seçeneğine de basabilirsiniz.
PDF/XPS dosyası, dosya okuyucusunun SHA-1 ileti özeti numarasıyla eşleştirerek cihaz imzasının güvenilirliğini doğrulamak için kullanabileceği gönderen bilgileri içerir. Bu bilgileri bu makinedeki <Sertifika Parmakizi> menüsünden doğrulayabilirsiniz.
Gönderirken her zaman cihaz imzasının eklenmesini sağlama
Kullanıcı ayarlarına bakılmaksızın belirli bir dosya biçiminde gönderilen taranmış belgelere her zaman bir cihaz imzası eklenmesi için makineyi yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, belgeleri gönderirken kullanılan dosya biçimlerini kısıtlayarak cihaz imzası olmadan hiçbir belgenin gönderilmemesini sağlayabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator veya DeviceAdmin ayrıcalıkları gereklidir. <Ortak Ayarlar>  <Gönderilecek Cihaz İm. Eklemeye İzin Ver>
6W2C-0A2