Gönderilen Dosyalara Dijital İmza Ekleme

Belirli bir dosya biçiminde gönderilen taranmış bir belgeye dijital imza ekleyerek belgenin değiştirilmediğini ve oluşturan kişi tarafından garanti edildiğini onaylayabilirsiniz. Makine, belgelere bir cihaz imzası veya kullanıcı imzası ekleyebilir.
Aygıt İmzası
 
Cihaz imzası bir anahtar ve sertifika mekanizması kullanır; böylece, taranmış bir belgenin alıcısı belgenin bu makinede oluşturulduğunu doğrulayabilir. Alıcı, belgeyi oluşturmak için hangi makinenin kullanıldığını ve belgenin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edebilir. Bir cihaz imzası ekleyebilmeniz için, cihazı imzası için kullanılan anahtar ve sertifikanın (cihaz sertifikası) makine üzerinde oluşturulması gerekir. Cihaz İmza Sertifikası Oluşturma
Kullanıcı İmzası
 
Kullanıcı imzası kişisel kimlik doğrulama yönetimi fonksiyonlarıyla bağlantılıdır ve taranan bir belgenin alıcısının, belgeyi kimin oluşturduğunu doğrulamasını sağlar. Cihaz imzasında olduğu gibi, kullanıcı imzası da alıcının imza eklendikten sonra belgenin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmesine olanak sağlar. Bu fonksiyonu kullanmak için bir sistem seçeneği gereklidir (Sistem Seçenekleri). Bir kullanıcı imzası ekleyebilmeniz için, Uzak UI üzerinden her kullanıcı için bir anahtar ve sertifikanın (kullanıcı sertifikası) kaydedilmesi gerekir. Kullanıcı İmzası Sertifikasını Kaydetme
Sertifikaları doğrulama, sertifikaları güvenilir sertifikalar listesine kaydetme ve okuyucu tarafında imzaları doğrulama hakkında bilgi için, PDF biçimini destekleyen yazılımların (Adobe Reader/Adobe Acrobat gibi) belgelerine bakın.
Bir dosya için birden fazla dijital imza ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, cihaz imzaları kullanıcı imzalarından önce uygulanır.
Bir alıcı PDF biçimini (Adobe Reader/Adobe Acrobat) veya XPS biçimini (XPS Viewer gibi) destekleyen yazılımlar kullanılarak birden fazla imza eklenmiş bir PDF veya XPS belgesini doğrularsa yalnızca dosyaya eklenen son imza geçerliliğini korur. Cihaz imzası, belgenin değiştirilmiş gibi ele alınmasına neden olur.
Kullanıcı imzası olan bir I-fax belgesini makineden iletemezsiniz.
İPUÇLARI
Dijital imzayı gösterme (görünür imza)
Dijital imza bilgileri belgenin birinci sayfasında gösterilerek dijital imza eklendiğini okuyucunun daha kolay görmesi sağlanabilir. Görünür imzaları yalnızca PDF belgeleri destekler. Dijital İmza Ekleme
6W2C-0A1