Ayarları Tek Tek Alma/Aktarma

Yalnızca Adres Defteri’ndeki adres listelerini alabilir/ aktarabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
Alma için bir Adres Defteri CSV dosyasını düzenleme hakkında bilgi için bkz. Adres Defteri Öğeleri.

Ayarları Tek Tek Aktarma

1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Data Management] seçeneğine tıklayın ve dışarı aktarılacak ayarları seçin.
Adres listelerini aktarırken
4
[Start Exporting] seçeneğine tıklayın.
5
Verilerin nereye kaydedileceğini belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarları Tek Tek Alma

1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Data Management] seçeneğine tıklayın ve içeri aktarılacak ayarları seçin.
Adres listelerini alırken
4
[Start Importing]  [OK] seçeneğine tıklayın.
Alınacak ayarlara bağlı olarak makinenin yeniden başlatılması gerekebilir. Makinenin Yeniden Başlatılması
6W2C-0AS