Bilgisayar Üzerinden Yazdırma/Faks/Uzaktan Taramayı Yönetmek için Kişisel Kimlik Doğrulamasını Kullanma

Kişisel kimlik doğrulama yönetimini bir bilgisayar üzerinden yazdırma, faks ve uzaktan tarama işlemlerine uygulayabilirsiniz (Tarama için Bilgisayarınızı Kullanma (Uzaktan Tarama) (Windows)). Kullanıcı tanımlanmazsa makine bu işlemleri kabul etmediği için bunun yapılması daha yüksek güvenlik sağlayabilir.
  <Yönetim Ayarları>  <Kullanıcı Yönetimi>  <Kimlik Doğrulama Yönetimi>  <İşi Kullanıcı Kml Doğr. Olmyn Uzak Cihaza Engelle>  <Açık>  <Tamm>      <Ayar Değş. Uygula>  <Evet>
6W2C-090