Sunucu Bilgilerini Kaydetme

 
Bir Aktif Dizin veya LDAP sunucusunu ilave kimlik doğrulama cihazı olarak belirtmek için, kimlik doğrulaması için kullanılan sunucunun bilgilerini kaydetmeniz gerekir. Gerektiği şekilde bir bağlantı testi gerçekleştirin.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[User Management]  [Authentication Management] seçeneğine tıklayın.
4
[Server Settings]  [Edit...] seçeneğine tıklayın.
5
Kimlik doğrulama sunucusu ve alan bilgilerini ayarlayın.
[Use Active Directory]
Aktif Dizin kullandığınızda onay kutusunu seçin.
[Set Domain List:]
Oturum açma hedefine ait Aktif Dizin bilgilerinin otomatik olarak alınacağını veya manuel olarak girileceğini belirleyin. Manuel olarak girmek için [Set Manually] seçeneğini belirleyin ve oturum açma hedefinin alanını [Active Directory Management...] bölümüne ekleyin.
[Use access mode within sites]
Birden fazla Aktif Dizin sunucusu varsa ve makineyle aynı sitede bulunan Aktif Dizin’e erişim önceliği atamak istiyorsanız onay kutusunu seçin. Gerektiğinde [Timing of Site Information Retrieval:] ve [Site Access Range:] ayarlarını değiştirin.
[Site Access Range:] menüsündeki [Only site to which device belongs] ayarı belirlendiğinde bile, başlatma işlemi sırasında alan denetleyicisi erişimi gerçekleştirilirken makine ait olduğu sitenin dışına erişebilir. Ancak, makineyle aynı sitedeki alan denetleyicilerine erişime öncelik verilir. Bunun istisnası olarak, aynı sitedeki alan denetleyicilerine erişilememesine karşın site dışındaki alan denetleyicilerine erişilebiliyorsa, site dışındaki alan denetleyicilerine erişim önceliği verilir.
[Number of Caches for Service Ticket:]
Makinenin saklayabileceği servis bileti sayısını belirtin. Servis bileti, önceki bir oturum açmanın kaydı olarak görev yapan bir Aktif Dizin fonksiyonudur ve aynı kullanıcının bir sonraki sefer oturum açma süresini azaltır.
[Use LDAP server]
LDAP sunucusu kullandığınızda onay kutusunu seçin.
[Period Until Timeout:]
Kimlik doğrulama sunucusuna bağlanma girişimi için ve yanıt bekleme için süre sınırı belirtin. [Save authentication information for login users] etkin olduğunda, burada belirtilen süre sınırıyla oturum açamazsanız önbelleğe kayıtlı kimlik doğrulama bilgileri kullanılarak oturum açmak denenir.
[Default Domain of Login Destination:]
Bağlantı önceliği olan alanı belirtin.
Aktif Dizin alanını manuel olarak belirtme
LDAP sunucusu bilgilerini kaydetme
6
Kullanıcı adını girin ve ayrıcalıkları ayarlayın.
[Save authentication information for login users]
Kumanda paneli üzerinden oturum açan kullanıcıların kimlik doğrulama bilgilerini kaydetmek için onay kutusunu seçin. Klavye kimlik doğrulaması ile oturum açan kullanıcıların bilgilerini önbelleğe kaydetmek için [Save user information when using keyboard authentication] onay kutusunu işaretleyin. Ayarlar yapılandırıldıktan sonra, makine sunucuya bağlanamasa bile kayıtlı kimlik doğrulama bilgileri oturum açma için kullanılabilir. Gerektiğinde [Retention Period:] ayarını değiştirin.
[User Attribute to Browse:]
Kullanıcı ayrıcalıklarını (rolleri) belirlemek için kullanılan referans sunucuda veri alanını (öznitelik adı) girin. Nromalde, kullanıcının ait olduğu grubu belirten önceden ayarlanmış "memberOf” değerini kullanabilirsiniz.
[Retrieve role name to apply from [User Attribute to Browse]]
Rol adı için [User Attribute to Browse:] alanında belirtilen sunucudaki veri alanında kayıtlı karakter dizesini kullanmak için onay kutusunu işaretleyin. Yapılandırmadan önce, makine üzerinde seçilebilen rol adlarını kontrol edin ve sunucuya kaydedin.
[Conditions]
Kullanıcı ayrıcalıklarını belirleyen koşulları ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki koşullar listelendikleri sırayla uygulanırlar.
[Search Criteria]
[Character String] için arama ölçütlerini seçin.
[Character String]
[User Attribute to Browse:] bölümünde belirtilen özniteliğe kayıtlı karakter dizesini girin. Kullanıcının ait olduğu gruba göre ayrıcalıkları ayarlamak için grup adını girin.
[Role]
Ölçütlerle eşleşen kullanıcılar için geçerli olan ayrıcalıkları seçin.
Aktif Dizin sunucuları kullanılırken [Koşullar] ayarları
"Canon Peripheral Admins", Administrator kullanıcı grubu olarak önceden ayarlanmıştır. Sunucu üzerinde oluşturulan diğer gruplara farklı ayrıcalıklar atayın.
7
[Update] seçeneğine tıklayın.
8
Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması
DNS Ayarları
Aktif Dizin tarafında Kerberos için kullanılan bağlantı noktası numarası değiştirilirse aşağıdaki ayarlar gereklidir.
Aktif Dizin Kerberos hizmetinin bilgileri bir SRV kaydı olarak aşağıdaki gibi kaydedilmelidir:
Hizmet: "_kerberos"
Protokol: "_udp"
Port numarası: Aktif Dizin alanının (bölge) Kerberos hizmeti tarafından kullanılan port numarası
Bu hizmeti sunan ana bilgisayar: Aktif Dizin alanının (bölge) Kerberos hizmetini fiilen sağlayan etki alanı denetleyicisinin ana bilgisayar adı
6W2C-08X