Imaging

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Zoom>
<Off>, <Auto>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
*1
Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.
6W2C-0E7