PCL

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Paper Save>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 - 104; 0 (Yazı Tipi Kaynağı ayarı Internal ise.)
1 - 999; 1 (Yazı Tipi Kaynağı ayarı Soft/External ise.)
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 - 999,75 <point>; 12,00 <point>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 - 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 - 128 <lines>; 64 <lines>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
139,7 mm - 431,8 mm; 431,8 mm
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
95,0 mm - 297,0 mm; 297,0 mm
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>:<Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
*1
Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.
6W2C-0E5