PS

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Paper Save>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 - 3600 saniye; 0 saniye
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
<-10%>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
*1
Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.
6W2C-0E6