UFR II

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Evet
Evet
Evet
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Evet
Evet
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Evet
Evet
<Paper Save>
<On>, <Off>
Evet
Evet
Evet
C
Settings for Printer Settings
6W2C-0E4