Utility

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Initialize PCL Storage>
<Yes>, < No>
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>, <No>
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
Evet
Evet
Hayır
Hayır
-
6W2C-0EA