Dosyaları Sakla/Eriş

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ortak Ayarlar>
<Tarama ve Saklama Ayarları>
<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>
<Kaydet>, <Yeniden Adlandır>, <Sil>, <İçeriği Kontrol Et> (<M1> - <M9>)
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
<Kaydet>, <Sıfırla>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
<Saklanan Dosya Ayarlarına Eriş>
<Sık Kull. Ayarları Kaydet/Düzenle>
<Kaydet>, <Yeniden Adlandır>, <Sil>, <İçeriği Kontrol Et> (<M1> - <M9>)
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
<Varsayılan Ayarları Değiştir>
<Kaydet>, <Sıfırla>
Evet
Evet
Hayır
C
Favorite Settings
<Kutu PIN'ini 7 Haneye Sınırla/Erişimi Sınırla>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ağ Ayarları>
<Ağ Konum Ayarları>
<Kaydet> (<İsim>, <Protokol>, <Konum>), <Düzenle> (<İsim>, <Protokol>, <Konum>), <Detaylar>, <Sil>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Harici Referans İçin Protokol>
<SMB>: <Açık>, <Kapalı>
<WebDAV>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ağ Erişimi İçin TLS Sertifikasını Onayla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Açık> seçildiğinde:
<Doğrulanacak Öğeleri Ekle>: <CN>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kişisel Klasör Spesifikasyon Yöntemi>
<Ana Klasör>, <Her Kullanıcı İçin Kaydet>, <Oturum Açma Suncs Kullan>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ana Klasör> seçildiğinde:
<Ayrl>, <Her Kullanıcının Kml Dğr Blg Klln>
<Ayrl>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Ana Bilgisayar Adı>, <Klasör Yolu>
<Oturum Açma Suncs Kullan> seçildiğinde:
<Her Kullanıcının Kml Dğr Blg Klln>
<Bellek Ortamı Ayarları>
<Tara/Yazdır Fonksiyonunu Kullan>
<Tarama Fonksiyonunu Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Yazdırma Fonksiyonu Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Bellek Ortamına Bağlanırken Seçeneği Seçin>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
6W2C-0EF