Veri Yönetimi

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Al/Aktar>
<USB Belleğinden Al>
<Alım Sonucunu Cihaza Sakla>: <Açık>, <Kapalı>
<Alım Sonucunu USB'ye Sakla>: <Açık>, <Kapalı>
<Şifre Çözme Parolası>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
<USB Belleğine Aktar>
<Anahtar Şifre>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
<Alım Sonucu Raporu>
<Evet>, <Hayır>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
<Web Hizmetinden Alımı/Aktarımı Kısıtla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Tüm Veri/Ayarları Sıfırla>
<Evet>, <Hayır>
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
6W2C-0EU