Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
<Çıktı Raporu>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Çıktı Raporu>
<Evet>, <No>
Evet
Evet
Evet
Hayır
-
<Ağ Bağlantı Ayarı Değişikliklerini Onayla>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ağ Bağlantı Ayarı Değişikliklerini Onayla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP Ayarları>: <IPv4 Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv4 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IP Adresi Ayarları>
<IP Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Altağ Mask.>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ağ Geçidi Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Oto IP>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP Seçeneği Ayarları>
<Ana Bilgisayar Adını Elde Et>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Dinamik Güncelleme>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Alan Adını Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<POP Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<PING Komutu>
<IPv4 Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
*1
Bu ayar, yalnızca Uzak UI’den belirtilebilir.
<TCP/IP Ayarları>: <IPv6 Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPv6 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Durum Bilgisi Olmayan Adres Ayarları>
<Drm Bilg. Olmayan Adres Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Manüel Adres Ayarları>
<Manüel Adres Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Manüel Adres> (IPv6 Adres, (maksimum 39 karakter))
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu>: 0 ila 64 - 128
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Yönlend. Adr.> (En fazla 39 karakter)
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<DHCPv6 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<PING Komutu>
<IPv6 Adresi> (En fazla 39 karakter)
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
<Ana Bilgisayar Adı>
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
<Sadece Durum Bilgisi Olan Adres Önekini Al>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP Seçeneği Ayarları>
<DNS Sunucusu Adresi Al>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Alan Adını Al>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP Ayarları>: <DNS Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<DNS Sunucu Adresi Ayarları>
<IPv4>
<Birincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İkincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Birincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İkincil DNS Sunucusu>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS Ana Makine Adı/Alan Adı Ayarları>
<IPv4>
<Ana Bilgisayar Adı>: Canon****** ("******" MAC adresinin son altı hanesini temsil eder.)
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Alan Adı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<IPv4 ile Aynı Ana Makn Adı/Alan Adını Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Ana Bilgisayar Adı>: Canon****** ("******" MAC adresinin son altı hanesini temsil eder.)
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Alan Adı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<DNS Dinamik Güncelleme Ayarları>
<IPv4>
<DNS Dinamik Güncelleme>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<DNS Dinamik Güncelleme>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Durum Bilgisi Olmayan Adresi Kaydet>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Manüel Adres Kaydı>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Durum Bilgisi Bulunan Adresi Kaydet>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS Ayarları>
<IPv4 mDNS Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS Adı> (En fazla 63 karakter)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 mDNS Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Olarak Aynı mDNS Adı Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS Adı> (En fazla 63 karakter)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<TCP/IP Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Bilgisayar Adı/Çalışma Grubu Adı Ayarları>
<Bilgisayar Adı> (En fazla 15 karakter): Canon****** ("******" MAC adresinin son altı hanesini temsil eder.)
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Çalışma Grubu Adı> (En fazla 15 karakter): WORKGROUP
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<Açıklama> (En fazla 48 karakter)
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<NetBIOS Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
A
Settings/Registration Basic Information
<SMB İstemcisi Ayarları>
<Kimlik Doğr. Türü>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Bağlantı İçin SMB İmzası Gerektir>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Bağlantı İçin Şifreleme İste>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Zamanaşımı>: 3 ila 10 - 300 san.
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<SMB İstemcisi Versiyonunu Belirle>
<1.0>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS Ayarları>
<WINS Çözünürlüğü>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS Sunucu Adresi> (IP Adresi)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD Baskı Ayarları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD Başlık Sayfası>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Alım Zamanaşımı>: 1 ila 5 - 60 (dk.)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<RAW Baskı Ayarları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İki Yönlü İletişim>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Alım Zamanaşımı>: 1 ila 5 - 60 (dk.)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<SNTP Ayarları>
<SNTP kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Sorgulama Aralığı>: 10 ila 1440 - 2880 min.
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Sunucu Adresi> (IP Adresi veya Ana Makine Adı)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Sunucu Kontrolü>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<FTP Baskı Ayarları>
<FTP Yazdırma Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kullanıcı Adı>: guest
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola>: 7654321
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<FTP Baskı İşinin Adını Görüntülemek İçin UTF-8 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD Ayarları>
<WSD Yazdırma Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD Göz Atma Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<WSD Tarama Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<FTP PASV Modu Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPP Baskı Ayarları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Kullanılırken İzin Ver>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kimlik denetimi kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Çoklu Yayın Keşif Ayarları>
<Yanıt>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kapsam Adı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: 1 ila 11427 - 65535
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 ila 3 - 254
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 ila 600 - 65535 san.
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<HTTP Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Ayarları>
<TLS Kullanan Ayarlar>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Anahtar ve Sertifika>
<Vars. Anaht. Olarak Ayarla>: <Evet>, <Hayır>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Sertifika Detayları> (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Altern. Ad)>, <Sert. Doğrula>)
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Kull. Konum. Göster> (Anahtar çiftinin ne için kullanıldığını görüntüler)
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<İzin Verilen Sürümleri Belirle>
<Maksimum Sürüm>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Sürüm>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritma Ayarları>
<Şifreleme Algoritması>
<AES-CBC (256-bit)>: <Açık>, <Kapalı>
<AES-GCM (256-bit)>: <Açık>, <Kapalı>
<3DES-CBC>: <Açık>, <Kapalı>
<AES-CBC (128-bit)>: <Açık>, <Kapalı>
<AES-GCM (128-bit)>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Proxy Ayarları>
<Proxy Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Sunucu Adresi> (IP Adresi veya FQDN)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Numarası>: 1 ila 80 - 65535
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Aynı Alan Adında Proxy Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kimlk Doğrulmy Ayarla>
<Proxy Kml Doğr. Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kullanıcı Adı> (En fazla 24 karakter)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola> (En fazla 24 karakter)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğr. Yön. Modndykn Kml Doğr. Bilgisini Doğrula>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Bu ayar, yalnızca Uzak UI’den belirtilebilir.
<TCP/IP Ayarları>: <IPSec Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IPSec Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İlkesiz Paketleri Al>
<İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İlke Açk/Kpl>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet>
<İlke Adı> (En fazla 24 karakter)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Seçici Ayarları>
<Yerel Adres> (<Tüm IP adresleri>, <IPv4 Adresi>, <IPv6 Adresi>, <IPv4 Manüel Ayarları>, <IPv6 Manüel Ayarları>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manüel Ayarları> (<Tek Adres>, <Adres Aralığı>(<İlk Adres>, <Son Adres>), <Alt Ağ Ayarları>(<Adres>, <Altağ Mask.>))
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manüel Ayarları> (<Tek Adres>(<Adres>), <Adres Aralığı> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Önek Ayarları> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>))
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (0 ila 64 - 128)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Uzak Adres>(<Tüm IP adresleri>, <Tüm IPv4 adresleri>, <Tüm IPv6 adresleri>, <IPv4 Manüel Ayarları>, <IPv6 Manüel Ayarları>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manüel Ayarları>(<Tek Adres>, <Adres Aralığı>(<İlk Adres>, <Son Adres>), <Alt Ağ Ayarları>(<Adres>, <Altağ Mask.>))
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manüel Ayarları> (<Tek Adres>(<Adres>), <Adres Aralığı> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Önek Ayarları> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>))
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (0 ila 64 - 128)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Port Numarası ile Belirle>, <Servis Adı ile Belirle>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Numarası ile Belirle>(<Yerel Port>(<Tüm Portlr>, <Tek Port>), <Uzak Port>(<Tüm Portlr>, <Tek Port>))
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Tek Port> (1 - 65535)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Servis Adı ile Belirle>
<Servis Açık/Kapalı>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE Ayarları>
<IKE Modu>: <Ana>, <Agresif>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Doğrulama Yöntemi>: <Önc. Pylşt. Anht. Yönt.> (<Paylş. Anaht.>), <Dijital İmz. Yöntemi> (<Anahtar ve Sertifika>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Anahtar ve Sertifika>:
<Vars. Anaht. Olarak Ayarla>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Anahtar ve Sertifika>:
<Sertifika Detayları>(<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Altern. Ad)>, <Sert. Doğrula>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Anahtar ve Sertifika>: <Kull. Konum. Göster> (Anahtar çiftinin ne için kullanıldığını görüntüler)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması> (<Oto>, <Manüel Ayarlar>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması>: <Manüel Ayarlar>
<Kiml. Doğrulama>
<SHA1>: <Açık>, <Kapalı>
<SHA2>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Şifreleme>
<3DES-CBC>: <Açık>, <Kapalı>
<AES-CBC>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Grubu>
<Grup 14 (2048)>: <Açık>, <Kapalı>
<ECDH-P256>: <Açık>, <Kapalı>
<ECDH-P384>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Ağ Ayarları>
<Geçerlilik>
<Saat>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Açık>: (1 ila 480 - 65535min.)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Geçerlilik>
<Boyut>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Açık>: (0 ila 1 - 65535 MB)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması>: <Oto>, <Manüel Ayarlar>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğrulama/Şifreleme Algoritması>: <Manüel Ayarlar> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Ayarlar:
<ESP Kml Doğrulaması>
<SHA1>: <Açık>, <Kapalı>
<BOŞ>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP Şifreleme>
<3DES-CBC>: <Açık>, <Kapalı>
<AES-CBC>: <Açık>, <Kapalı>
<BOŞ>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Ayarlar: Hiçbiri
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Ayarlar: Hiçbiri
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Bağlantı Modu>:
Aktar (yalnızca görüntü)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<AES Anaht Uzunlğ İçin Sdc 256-bite İzin Ver>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Düzenle>
-
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Sil>
-
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Listeyi Yazdır>
<Evet>, <Hayır>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<TCP/IP Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 - 1500 bytes (600-1500)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Network Link Scan Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS kullanın>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Bu ayar, yalnızca Uzak UI’den belirtilebilir.
<SNMP Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<SNMPv1 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Atanmış Topluluk Ayrl>
<Atanmış Topluluk>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Grup Adı 1 Ayarları>
<Topluluk Adı 1>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Topluluk İsmi>: ortak
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Grup Adı 2 Ayarları>
<Topluluk Adı 2>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Erişim İzni>: <Oku/Yaz>, <Salt Okunur>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Topluluk İsmi>: ortak2
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<SNMPv3 Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator Ayarları>
<Administrator Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Anahtar Şifre>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğr. ile Aynı Parolayı Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kullanıcı Ayarları>
<Kull. Açk/Kpl>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (<Kullanıcı Adı>, <MIB Erişim İzni> (<Oku/Yaz>, <Salt Okunur>), <Güvenlik Ayarları> (<Kml Dğr Evet/Şifr. Evet>, <Kml Dğr Evet/Şifr. Hyr>, <Kml Dğr Hyr/Şfr Hyr>), <Kml Doğrulama Algoritması> (<MD5>, <SHA1>), <Kml Doğr. Parolası>, <Şifreleme Algoritması> (<DES>, <AES>), <Anahtar Şifre>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaylar/Düzenle> (<Kullanıcı Adı>, <MIB Erişim İzni> (<Oku/Yaz>, <Salt Okunur>), <Güvenlik Ayarları> (<Kml Dğr Evet/Şifr. Evet>, <Kml Dğr Evet/Şifr. Hyr>, <Kml Dğr Hyr/Şfr Hyr>), <Kml Doğrulama Algoritması> (<MD5>, <SHA1>), <Kml Doğr. Parolası>, <Şifreleme Algoritması> (<DES>, <AES>), <Anahtar Şifre>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Sil>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Ana Bilg.'dan Yazıcı Yön.Bilgisi Al>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ana Bilg. Kaynakları MIB'sini RFC2790'a Formatla>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ana Bilg. Kaynakları MIB'sini RFC2790'a Formatla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<Atanan Port Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Atanan Port Ayarları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Atanmış Port Kml Doğrulaması Yöntemi>
<Mod 1>, <Mod 2>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Bekletme Fonksiyonunu Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi>
0 - 300 san.
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Ethernet Sürücüsü Ayarları>
<Otomatik Algılama>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<İletişim Modu> (Kapalı): <Yarı Çift Yönlü>, <Tam Çift Yönlü>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Eternet Tipi> (Kapalı): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Mevcut İletim Hızı>: Yalnızca Görüntü
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<MAC Adresi>: Yalnızca görüntü
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<IEEE 802.1X Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IEEE 802.1X Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Oturum Açma Adı>
Oturum Açma Adı
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğr. Sunucu Sert. Doğrula>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğr. Sunucusu Adını Doğrula>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kml Doğr. Sunucusu Adı>
Kml Doğr. Sunucusu Adı
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS kullanın>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Anahtar ve Sertifika>
Vars. Anaht. Olarak Ayarla
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Sertifika Detayları> (<Sürüm>, <Seri Numarası>, <İmza Algoritması>, <Verilen>, <Geçerlilik Başlg Tarh>, <Geçerlilik Bitiş Tarihi>, <Düzenleyen>, <Ortak Anahtar>, <Sertifika Parmakizi>, <Verilen Kişi (Altern. Ad)>, <Sert. Doğrula>)
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Kull. Konum. Göster> (Anahtar ve Sertifika)
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<TTLS kullanın>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<<TTLS Ayarları (TTLS Protokolü)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<PEAP kullanın>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kullanıcı Adı>
IEEE802.1X kimlik doğrulaması ile kimliği doğrulanacak kullanıcının adı
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola>
IEEE802.1X kimlik doğrulaması ile kimliği doğrulanacak kullanıcının parolası
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kull. Adı Olrk Otrm Açma Adını Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <IPv4 Adres Filtresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 16 IPv4 adresi), <Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Düzenle>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (0 - 32)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 16 IPv4 adresi), <Detaylar/Düzenle>, <Delete>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
<Belirle> (<Port Numarası>): <Ekle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaylar/Düzenle>
<Tek Adres>, <Aralık Adresi> (<İlk Adres>, <Son Adres>), <Ön ek Adresi> (<Adres>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (0 - 32)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<ICMP Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <IPv6 Adres Filtresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 16 IPv6 adresi), <Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet>
<Tek Adres> (<Adres>), <Ön ek Adresi> (<IPv6 Önek>, <Önek Uzunluğu>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Düzenle>
<Tek Adres> (<Adres>), <Ön ek Adresi> (<IPv6 Önek>, <Önek Uzunluğu>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (0 - 128)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 16 IPv6 adresi), <Detaylar/Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet>
<Tek Adres> (<Adres>), <Ön ek Adresi> (<IPv6 Önek>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
<Belirle> (<Port Numarası>): <Ekle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaylar/Düzenle>
<Tek Adres> (<Adres>), <Ön ek Adresi> (<IPv6 Önek>, <Önek Uzunluğu>), <Port Numarası> (<Belirleme>, <Belirle>)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Önek Uzunluğu> (0 - 128)
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<ICMPv6 Kullanılarak Gönderim/Alıma Daima İzin Ver>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <MAC Adresi Filtresi>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Giden Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 100 Mac adresi), <Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Gelen Filtresi>
<Filtre Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Varsayılan Politika>: <İzin Ver>, <Reddet>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaydet> (En fazla 100 Mac adresi), <Düzenle>, <Sil>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Güvenlik Duvarı Ayarları>: <IP Adresi Blok Kaydı>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IP Adresi Blok Kaydı>
<Zaman>, <Tür>, <IP Adresi>, <Port Numarası>, <Sonuç>, <IP Adresini Görüntüle>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Mopria Kullan>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Mopria Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<AirPrint Kullan>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<AirPrint Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<AirPrint İçin Görüntüleme Hataları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Google Cloud Print Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Google Cloud Print Ayarları>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Cihaz Konum Bilgileri Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Cihaz Konum Bilgileri Ayarları>
<Enlem>: Enlemi belirtin.
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Boylam>: Boylamı belirtin.
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Arabirim Seçin>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Arabirim Seçin>
<Kablolu LAN>, <Kablosuz LAN>, <Kablolu LAN + Kablosuz LAN>
Hayır
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<Kablosuz LAN>: <Kablosuz LAN Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<WPS Basmalı Düğme Modu>
<WPS PİN Kodu Modu>
<Diğer (Manüel Ayarla)>
<Erişim Noktası Seç>
Listeden erişim noktasını ve güvenlik tipini seçin
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
WEP kimlik doğrulaması: <Ağ Anahtarını (WEP) Gir> (<WEP Anahtarı>: WEP anahtarını girin)
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
WPA/WPA2-PSK şifrelemesi: <Ağ Anahtarını (PSK) Gir> (<PSK>: WPA/WPA2-PSK Parolasını girin)
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
<Manüel Gir>
<SSID>: SSID'i girin
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
<Güvenlik Ayarları>: <Hiçbiri>, <WEP>, <WPA/WPA2- PSK>, <WPA/WPA2- EAP>
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
<Güvenlik Ayarları> (<WEP>)
<IEEE 802.11 Kml Doğr> (<Açık Sistem>, <Paylş. Anaht.>), <WEP Anahtarı 1>, <WEP Anahtarı 2>, <WEP Anahtarı 3>, <WEP Anahtarı 4>
<Güvenlik Ayarları> (<WPA/WPA2- PSK>)
<Şifreleme Yöntemi> (<Oto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
-
<Kablosuz LAN>: <Kablosuz LAN Bilgisi>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kablosuz LAN Bilgisi>
<Tümünü Görüntl>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Detaylar>
Hayır
Evet
Evet
Hayır
-
<Kablosuz LAN>: <Güç Tasarrufu Modu>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Güç Tasarrufu Modu>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Doğrudan Bağlantı Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Doğrudan Bağlantı Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Doğrudan Bağlantı Tipi>
<Erişim Noktası Modu>, <Wi-Fi Direct>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Wi-Fi Direct için Cihaz Adı>
Wi-Fi Direct için Cihaz Adı (Maks 32 karakter): Cihaz Adı
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Settings/Registration Basic Information
<Doğrudan Bağlantı Oturumunun Sonuna Kadarki Süre>
0 = Yok, 1 ila 30 - 60 dk.
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Erişim Noktası Modu Ayarları>
<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Özel SSID Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: SSID'i girin
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kullanılacak Ağ Anahtarını Belirle>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Ağ Anahtarı>: Ağ anahtarını girin
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID/Ağ Anahtarı Belirlenmişse Daima Etkin Tut>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Doğrudan Bağlantı İçin IP Adresi Ayarları>
192.168.22.1
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Kişisel SSID ve Ağ Anahtarı Ayarları>
<Özel SSID Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Personal Setting Information
<SSID>: Kişisel SSID'i girin.
Evet
Evet
Hayır
C
Personal Setting Information
<Özel Ağ Anahtarını Kullan>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Personal Setting Information
<Ağ Anahtarı>: Kişisel ağ anahtarını girin.
Evet
Evet
Hayır
C
Personal Setting Information
<Girişte/Çıkışta Doğr. Bağlantıyı Otomatik Etkinleştir/Devredışı Bırak>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Hayır
C
Personal Setting Information
<Baskı İşleri İçin Giriş Adını Kull. Adı Olrk Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Alt Hat Ayarları>
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<IP Adresi Ayarları>
<DHCP>: <Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<IP Adresi>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Hayır
A
Settings/Registration Basic Information
<Altağ Mask.>: <0.0.0.0>
Hayır
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<Mobil Cihazlarla İletişim İçin Öncelik Hattı>
<Ana Hat>, <Alt Hat>
Hayır
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<Alt Hat için Fonksiyonları Kısıtla>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Evet
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
6W2C-0CJ