Volume Settings

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Faks Ses Seviyesi Ayarları>
<Alarm Sesi>
0 ila - 3
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Monitör Sesi>
0 ila 1 - 3
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Diğer Ses Seviyesi Ayarları>
<Giriş Tonu>: <Açık>, <Kapalı>
<Geçersiz Giriş Tonu>: <Açık>, <Kapalı>
<Kaynak Ekleme Tonu>: <Açık>, <Kapalı>
<Orijinal ton hatırlanmıyor>: <Açık>, <Kapalı>
<Hata Tonu>: <Açık>, <Kapalı>
<İş Bitti Tonu>: <Açık>, <Kapalı>
<Uyku Modu Sesi>: <Açık>, <Kapalı>
<Giriş Sesi>: <Açık>, <Kapalı>
<Bellek Alm/İlt Bitti Sesi>: <Açık>, <Kapalı>
<Bellek Alm/İlt Hata Sesi>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
6W2C-0CR