IPv6 Adresi Ayarlama

Aşağıda, IPv6 adresi türleri yer almaktadır. Bunları gerektiği gibi kaydedin. En fazla dört durum bilgisi olmayan adres kaydedilebilir. Gerektiği şekilde bir bağlantı testi gerçekleştirin.
Tür
Açıklama
Bağlantı yerel adresi
Yalnızca aynı bağlantıda kullanılabilen ve hiçbir şey ayarlamadan otomatik olarak oluşturulan adresler. Yönlendirici aralığının dışında kullanılamaz.
Açık adres
DHCP sunucusu olmayan ortamlarda bile bir yönlendirici ve makinenin MAC adresi tarafından belirtilen ön ek temelinde otomatik olarak oluşturulan adresler.
Manuel adres
Manuel olarak girilen adresler. Ön ek uzunluğu ve varsayılan yönlendirici adresi belirtilir.
Durum adresi
DHCP sunucusundan alınan adresler.
 

IPv6 Adresi Ayarlama

1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>   <TCP/IP Ayarları>  <IPv6 Ayarları> öğelerine basın.
3
IPv6 ayarlarını etkinleştirmek için <IPv6 Kullan> <Açık> <Tamm> öğelerine basın.
4
IP adresi ayarlayın.
Ortamınıza ve amaçlarınıza göre bir IPv6 adresi belirleyin.
Durum bilgisi olmayan adres ayarlama
1
<Durum Bilgisi Olmayan Adres Ayarları> seçeneğine basın.
2
<Açık>  <Tamm> seçeneğine basın.
Manuel adres ayarlama
1
<Manüel Adres Ayarları> seçeneğine basın.
2
<Manüel Adres Kullan> içerisinde <Açık> seçeneğine basın ve gerekli ayarları tamamlayın.
 <Manüel Adres Kullan>
<Açık> seçeneğine basın.
 <Manüel Adres>
<Manüel Adres> düğmesine basın ve bir adres girin. Aşağıdaki adresler kullanılamaz.
“ff” ile başlayan adresler (çok noktaya yayın adresi)
Yalnızca “0”dan oluşan adresler
IPv4 uyumlu adresler (üst 96 bitlik uzunluğun “0” olduğu ve alt 32 bitlik kısımda IPv4 adresinin bulunduğu IPv6 adresleri)
IPv4 eşlemeli adresler (üst 96 bitlik uzunluğun “0:0:0:0:ffff:” olduğu ve alt 32 bitlik kısımda IPv4 adresinin bulunduğu IPv6 adresleri)
 <Önek Uzunluğu>
Ağ adresi bölümünün uzunluğu değiştirilebilir.
 <Varsayılan Yönlend. Adr.>
<Varsayılan Yönlend. Adr.> seçeneğine basın ve bir adres girin. Aşağıdaki adresler kullanılamaz.
“ff” ile başlayan adresler (çok noktaya yayın adresi).
Yalnızca “0”dan oluşan adresler
Bir adres belirtmeyecekseniz sütunu boş bırakın.
Durum bilgisi olan adres ayarlama
1
<DHCPv6 Kullan> seçeneğine basın.
2
<Açık>  <Tamm> seçeneğine basın.
DHCPv6 kullanarak DHCP sunucusundan durum bilgisi olan adresin yalnızca ilk yarısını almak üzere <Sadece Durum Bilgisi Olan Adres Önekini Al> için <Açık> seçeneğine basın. <Sadece Durum Bilgisi Olan Adres Önekini Al>
5
  <Evet> seçeneğine basın.

Bir IPv6 Adresi için Bağlantı Testi Yapma

Makine düzgün şekilde bağlandığında Uzak Kullanıcı Arabirimi oturum açma ekranı bilgisayarda görüntülenebilir (Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma). Kontrol etmek için kullanabileceğiniz bir bilgisayarınız yoksa aşağıdaki adımları izleyerek bağlantının düzgün tamamlandığını doğrulayın.
  <Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <IPv6 Ayarları>  <PING Komutu>  Kullanılan herhangi bir başka aygıtın adresini veya ana bilgisayar adını girin  <Başlat>
Makine düzgün şekilde bağlandığında <Ana bilgisayardan yanıtlayın.> mesajı görüntülenir.
IP adresleri düzgün ayarlanmış olsa da makine bir ağ anahtarına bağlıysa ağa bağlanmamış olabilir. Bu durumda makine iletişiminin başlangıcını erteleyin ve tekrar bağlantı kurmaya çalışın. Bir Ağa Bağlanırken Bekleme Süresini Ayarlama
6W2C-00R