Diğer Ağ Ayarları

Ağ ortamınıza göre aşağıdakileri ayarlayın.

FTP’nin PASV Modunu Ayarlama

PASV, dosya aktarımı sırasında kullanılan bir FTP iletişim modudur. Bu ayarın, makine bir güvenlik duvarındayken bile makinenin bir FTP sunucusuna bağlanmasını sağlaması için <Açık> seçeneğine basın. İlk önce FTP sunucusu tarafında PASV modunun ayarlandığını doğrulayın.
  <Tercihler>   <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <FTP PASV Modu Kullan>  <Açık>  <Tamm>

SNTP Ayarlarını Yapma

SNTP, ağdaki bir saat sunucusu kullanılarak saat ayarlamaya yönelik bir protokoldür. SNTP, LDAP sunucusuna erişilirken aynı zamanda güvenlik kimlik doğrulamasının yapıldığı durumlarda, makine ve sunucu arasında saat ayarlanması gerektiğinde kullanılır. Eylemler Eşgüdümlü Evrensel Saate (UTC) bağlı olduğundan saat farkını (saat dilimini) önceden ayarlayın. Tarih ve Saati Ayarlama
1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <SNTP Ayarları> öğelerine basın.
3
<SNTP kullan> içerisinde <Açık> seçeneğine basın ve gerekli ayarları tamamlayın.
<Sorgulama Aralığı>
Saati ayarlamak için dakika cinsinden aralığı belirtin.
<NTP Sunucu Adresi>
NTP sunucusunun IP adresini girin. IP adresi yerine DNS sunucusu kullanılıyorsa alfasayısal karakterler kullanarak “ana bilgisayar adı.etki alanı adı” (FQDN) girebilirsiniz. (Örnek: “ntp.ornek.com”).
<NTP Sunucu Kontrolü>
Kayıtlı bir sunucu ile SNTP arasındaki iletişim durumunu denetleyebilirsiniz. Bağlantı düzgün kurulduğunda “Sorunsuz” ifadesi görüntülenir. Ancak yalnızca iletişim durumu doğrulanır, saat ayarlaması yapılmaz.
SNTP kullanarak NTP sunucusuyla saat senkronizasyonu yapmak için makinenin kullanıldığı saat diliminin önceden ayarlanması gerekir. Tarih ve Saati Ayarlama
4
<Tamm> seçeneğine basın.
5
  <Evet> seçeneğine basın.

Aygıt Yönetim Sistemlerinden Makineyi İzleme

iW Management Console gibi bir aygıt yönetimi yazılımı kullanılıyorsa sunucu üzerinden ağdaki ayar bilgileri, adres bilgileri ve aygıt hata bilgileri gibi çeşitli bilgileri toplayabilir/yönetebilirsiniz.
1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler> <Ağ> <TCP/IP Ayarları> <Çoklu Yayın Keşif Ayarları> öğelerine basın.
3
<Yanıt> öğesini <Açık> olarak ayarlayın, <Kapsam Adı> seçeneğine basın ve bir kapsam adı girin.
<Kapsam Adı> bölümünde Çoklu Yayın Keşfi Ayarları kullanılarak belirtilen bir kapsam adı girin.
4
<Tamm> seçeneğine basın.
5
  <Evet> seçeneğine basın.
6W2C-014