LDAP Sunucusunu Kaydetme

Bir LDAP sunucusunun bulunduğu ortamlarda faks numaralı ve e-posta adresleri aranabilir, makineden hedef olarak belirtilebilir ve makinenin Adres Defterine kaydedilebilir.
En fazla beş LDAP sunucusu kaydedebilirsiniz.
1
seçeneğine basın.
2
<Hedefi Ayarla>  <LDAP Sunucusunu Kaydet> seçeneğine basın.
3
LDAP sunucusunu kaydedin.
1
<Kaydet> seçeneğine basın.
2
Gerekli bilgileri girin.
<Sunucu Adı>
LDAP sunucusu için bir ad girin.
<Sunucu Adresi>
LDAP sunucusunun alfasayısal karakterlerden oluşan IP adresini veya ana bilgisayar adını girin (Örnek: “ldap.ornek.com”).
<Sunucu Adresi> ve DNS
Hatayı önlemek için makineden LDAP sunucusuna yapılan hedef aramalarında aşağıdakilere dikkat edin.
IP adresini girerken kullanılabilen DNS sunucusunun yalnızca ileriye doğru aramayı destekleyip desteklemediğini denetleyin. DNS sunucusu yalnızca ileriye doğru aramayı destekliyorsa 4. adımdaki <Kimlik Doğrulama Bilgileri> için <Kullanma> veya <Kullanın> seçeneğine basın. <Kullan (Güvenlik Kml Doğrulaması)> öğesini seçerken, DNS sunucusunun geriye doğru aramayı desteklediğini doğrulayın.
<Ara. Başlama Konumu>
LDAP sunucusunun dizin ağacında nereden aramaya başlanacağını belirtin.
LDAPv3 için makine sunucunun ayarını otomatik olarak aldığından bu ayarı atlayabilirsiniz. LDAPv2 için ise noktayı her zaman belirtin.
<Ara. Başlama Konumu> formatını girme
Windows Server kullanıyorsanız Active Directory etki alanı adını noktayla “.” ayrılan dize birimleri olarak girin. Her birim için “DC=” ekleyin ve bunları virgüllerle “,” ayırın.
Örnek: Etki alanı adı “can.ornek.com” biçiminde olduğunda “DC=can,DC=ornek,DC=com” girişini yapın.
Lotus Notes Domino kullanıyorsanız dizin ağacı düğüm kimliği adını (DN) “cn=user1,ou=ekip1,ou=satisdept,o=canon” şeklinde girin.
3
<Next> seçeneğine basın.
4
Gerekli bilgileri girin.
<TLS kullanın>
LDAP sunucusuna gelen veya sunucudan giden iletişimi TLS kullanarak kodlamak için <Açık> seçeneğini belirleyin.
<Port Numarası>
LDAP sunucusuyla veya bu sunucudan iletişim için kullanılan bağlantı noktası numarasını girin.
<Arama Zaman Aşımı>
Aramanın devam edebileceği süreyi saniye cinsinden belirtin.
<Aranacak Maks. Adres>
Kaç hedefin aranabileceğini belirtin.
5
<Sonraki> seçeneğine basın.
4
Kimlik doğrulama bilgilerini ayarlayın.
LDAP sunucunun ayarlarına göre kimlik doğrulama yöntemlerini belirtin.
Ayarları belirttikten sonra <Bağlantıyı Kontrol Edin> seçeneğine basarak bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.
Oturum açma bilgilerini kullanarak kimlik doğrularken
Kimlik doğrulama bilgisi olarak kullanılan kullanıcı adını ve parolayı girin.
Kodlanmış verileri kullanarak kimlik doğrularken
Veri alışverişini daha güvenli bir şekilde yapmak için kimlik doğrulaması gerçekleştirilebilir. Bu önlem alındığı takdirde LDAP sürümü ve karakter kodu bilgileri <sür.3(UTF-8)> olarak ayarlanır. Makinenin ve LDAP sunucusunun saati senkronize olmalıdır.
Oturum açma bilgilerini kullanmadan anonim olarak kimlik doğrularken
6W2C-012