Завантаження бланків

Якщо використовується папір із попередньо надрукованим логотипом, зверніть увагу на орієнтацію паперу під час його завантаження в джерело подавання. Завантажте цей папір належним чином, щоб виконати друк на стороні з логотипом.
Орієнтація оригіналу під час копіювання
У цьому розділі описано, як завантажити папір у правильній орієнтації. Опис загальної процедури завантаження паперу в шухляду для паперу або в багатоцільовий лоток див. у розділі Основний спосіб завантаження паперу.
У цьому розділі описано, як завантажувати бланки під час одностороннього копіювання/друку. Здійснюючи двостороннє копіювання/друк із застосуванням бланків, завантажуйте папір з урахуванням того, що наведені в цьому розділі вказівки щодо лицевої сторони паперу матимуть протилежне значення.
Щоб гарантувати, що друк виконується на правильній стороні бланків як для одностороннього, так і для двостороннього друку, ви можете скористатися наданими нижче способами налаштування.
Ви можете щоразу вказувати тип паперу для друку: завантажте папір, який для параметра Preprinted Paper («Бланки») має значення <Увімк.> у розділі <Параметри керування типами паперу>, укажіть цей тип паперу й виконайте друк.
Ви можете щоразу вказувати джерело паперу для друку: завантажте папір у джерело паперу, для якого в параметрі <Переключення способу подавання паперу> встановлено значення <Пріор.стор.для друку>, укажіть це джерело паперу та виконайте друк.
Правильний спосіб завантаження бланків, коли для параметра Preprinted Paper («Бланки») встановлено значення <Увімк.> у розділі <Параметри керування типами паперу> або коли параметра <Переключення способу подавання паперу> встановлено значення <Пріор.стор.для друку>
Шухляда для паперу: стороною з логотипом донизу
Інше джерело паперу, крім шухляди для паперу: стороною з логотипом догори
Заздалегідь установіть для параметра <Пріоритет швидкості для копіювання з подавача> значення <Вимк.>.

Завантаження паперу з логотипами в книжковій орієнтації

Метод завантаження залежить від розміру паперу з логотипом і використовуваного джерела.
Завантаження паперу формату А4 та А5 з логотипом
У шухляду папір потрібно завантажувати стороною з логотипом догори, а в багатоцільовий лоток – донизу, як показано на наведених нижче зображеннях.
Орієнтація паперу під час друку
Шухляда для паперу
  
Багатоцільовий лоток
Орієнтація паперу під час копіювання з подавача
Шухляда для паперу
  
Багатоцільовий лоток
Орієнтація паперу під час копіювання зі скла експонування
Шухляда для паперу
  
Багатоцільовий лоток
Завантаження паперу формату A3 з логотипами
У шухляду папір потрібно завантажувати стороною з логотипом догори, а в багатоцільовий лоток – донизу, як показано на наведених нижче зображеннях.
Шухляда для паперу
  
Багатоцільовий лоток

Завантаження паперу з логотипами в альбомній орієнтації

Метод завантаження залежить від розміру паперу з логотипом і використовуваного джерела.
Завантаження паперу формату А4 та А5 з логотипом
Папір потрібно завантажувати в шухляду стороною з логотипом догори, а в багатоцільовий лоток – логотипом донизу, як показано на наведених нижче зображеннях.
Шухляда для паперу
  
Багатоцільовий лоток
Завантаження паперу формату A3 з логотипами
Завантажуйте папір у шухляду для паперу стороною з логотипом догори, а в багатоцільовий лоток – стороною з логотипом донизу, як показано на наведених нижче зображеннях.
Орієнтація паперу під час друку
Шухляда для паперу
  
Багатоцільовий лоток
Орієнтація паперу під час копіювання
Шухляда для паперу
  
Багатоцільовий лоток
6W2E-01Y