Основний спосіб завантаження паперу

У цьому розділі описується загальний спосіб завантаження паперу, як-от звичайний папір або папір вторинної переробки. Типи або формати паперу, що часто використовуються, слід завантажувати в шухляду для паперу. У разі тимчасового використання паперу, який не завантажено в шухляду для паперу, цей папір слід завантажити в багатоцільовий лоток.
За наявності додаткового пристрою Cassette Feeding Module-AK скористайтеся шухлядою для паперу, щоб завантажити папір.
Якщо на упаковці від паперу є інструкції щодо завантаження паперу конкретною стороною, дотримуйтеся цих інструкцій.
Папір може накладатися під час подавання або може статися зминання паперу залежно від поверхні зрізу. Змінення орієнтації паперу та його повторне завантаження може зменшити ефект зрізаної поверхні.
Якщо папір закінчився і друк зупинився, завантажте новий стос паперу. Після завантаження нового стосу паперу друк продовжиться.

Завантаження паперу в шухляду для паперу

1
Візьміться за ручку шухляди для паперу й витягніть її до упору.
Шухляда для паперу 1
Шухляда для паперу 2
2
Притисніть металеву пластину, щоб зафіксувати її.
Шухляда для паперу 1
Шухляда для паперу 2
3
Настройте положення напрямних паперу.
Завантаження паперу в шухляду 1
1
Натискаючи на верхню частину правого напрямника, сумістіть його з потрібним розміром паперу.
2
Натискаючи на верхню частину переднього напрямника, сумістіть його з потрібним розміром паперу.
Завантаження паперу в шухляду 2
1
Від’єднайте правий напрямник і повторно встановіть його в отвори на рівні з позначкою, що відповідає потрібному формату паперу.
2
Підніміть важіль-фіксатор () на передньому напрямнику й пересуньте його назад або вперед, щоб вирівняти з позначкою, яка відповідає потрібному формату паперу.
3
Опустіть важіль-фіксатор, щоб зафіксувати передню напрямну.
Індикатори формату паперу
Нижче наведено скорочення позначень індикаторів форматів паперу в шухляді для паперу.
LGL: Legal
LTR: Letter
STMT: Statement
4
Підготуйте папір.
Перед завантаженням в апарат стосу паперу добре прогорніть його та постукайте краєм по пласкій поверхні, щоб вирівняти краї.
Ретельно прогорніть стос паперу з усіх чотирьох боків.
Переконайтеся, що між аркушами достатньо повітря.
5
Завантажте папір.
Переконайтеся, що значення параметра формату паперу для шухляди відповідає формату паперу, який потрібно завантажити.
Завантажте стос паперу стороною для друку догори й притисніть до правого напрямника шухляди для паперу.
Шухляда для паперу 1
 
Шухляда для паперу 2
Під час завантаження паперу не перевищуйте позначку рівня максимального завантаження
Переконайтеся, що висота стосу паперу не перевищує рівень позначки максимального завантаження (). Якщо завантажити забагато паперу, це може призвести до його зминання.
У разі використання паперу з логотипом звертайте увагу на орієнтацію під час завантаження паперу в джерело паперу. Завантаження бланків
Під час розміщення конвертів звертайте увагу на їхню орієнтацію та виконуйте підготовчі дії перед розміщенням конвертів. Завантаження конвертів
Щоб дізнатися, який папір можна завантажити, див. розділ Доступний папір.
6
Обережно вставте шухляду в апарат.
Якщо вставити шухляду для паперу та для параметра <Підтверд. під час завант. паперу в шухл. д/паперу> установити значення <Увімк.>, відобразиться екран підтвердження.
»
Перейдіть до кроку Зазначення формату й типу паперу, завантаженого в шухляду для паперу.
Змінення формату або типу паперу
Якщо ви завантажуєте в апарат інший формат або тип паперу, внесіть відповідні зміни до параметрів. Якщо не змінити параметри, апарат друкуватиме неправильно.

Завантаження паперу в багатоцільовий лоток

1
Відкрийте багатоцільовий лоток.
Витягніть допоміжний лоток () і подовжувач лотка (), завантажуючи папір великого формату.
2
Відрегулюйте пересувні напрямники () відповідно до формату паперу.
3
Підготуйте папір.
Перед завантаженням в апарат стосу паперу добре прогорніть його та постукайте краєм по пласкій поверхні, щоб вирівняти краї.
Ретельно прогорніть стос паперу з усіх чотирьох боків.
Переконайтеся, що між аркушами достатньо повітря.
Зокрема якщо використовуються прозорі плівки, відокремте кожну плівку одна від одної.
4
Вставте папір у багатоцільовий лоток до повної його фіксації.
Завантажуйте папір стороною для друку донизу.
Після повного завантаження паперу відобразиться екран для зазначення формату й типу паперу.
Під час завантаження паперу не перевищуйте позначку рівня максимального завантаження
Переконайтеся, що висота стосу паперу не перевищує рівень позначки максимального завантаження. Якщо завантажити забагато паперу, це може призвести до його зминання.
У разі використання конвертів або паперу з логотипом звертайте увагу на їхню орієнтацію під час завантаження в джерело паперу.
Завантаження конвертів
Завантаження бланків
Кількість аркушів, які можна завантажити одночасно, залежить від типу паперу. Докладнішу інформацію про це див. у розділі Головний блок.
»
Перейдіть до кроку Зазначення формату й типу паперу, завантаженого в багатоцільовий лоток.
ПОРАДИ
Друк на зворотній стороні надрукованого паперу (друга сторона двостороннього друку)
На зворотній стороні надрукованого документа теж можна друкувати. Розрівняйте надрукований папір і вставте його в багатоцільовий лоток стороною для друку вниз (раніше надрукованою стороною догори). Тоді натисніть <2-а сторона 2-стор. аркуша> на екрані для вибору типу паперу.
Використовуйте лише папір, надрукований на цьому апараті.
Завантаження прозорих плівок
Якщо апарат подає кілька плівок одночасно або відбувається зминання, завантажуйте кожну плівку окремо.
Якщо залишити прозорі плівки завантаженими в багатоцільовому лотку, вони можуть злипнутися та спричинити подавання кількох плівок одночасно або зминання паперу. Після завершення друку решту прозорих плівок зберігайте в оригінальній упаковці в місцях, що не зазнають впливу високої температури та вологості повітря.
6W2E-01W