Про адресні книги апарата

Локальна та віддалена адресні книги

Локальна адресна книга: Адресна книга, що зберігається в пам’яті пристрою апарата. Ця адресна книга складається із зазначених нижче списків адрес.
Список адрес від 01 до 10
Список адрес, виклик одним дотиком
Список адрес для адміністратора
Персональний список адрес
Список адрес групи користувачів від 01 до 50
Віддалена адресна книга: Адресна книга іншого апарата Canon, підключеного до апарата через мережу. Доступ до неї можна отримати так само, як і до локальної адресної книги, щоб вибрати адресатів.
Щоб скористатися віддаленою адресною книгою, потрібно зареєструвати її для отримання до неї доступу на апараті-клієнті (<Задати адресата>  <Отримати віддалену адресну книгу>) і відкрити віддалену адресну книгу на апараті-сервері (<Задати адресата>  <Зробити віддалену адресну книгу відкритою>).
Одночасно до апарата-сервера з відкритою віддаленою адресною книгою можна підключити до восьми апаратів-клієнтів, включно з поточним апаратом. Однак якщо апарат-сервер у цей час виконує іншу операцію зв’язку, кількість апаратів, які можуть підключитися, може бути зменшено. Якщо апарат не може підключитися, надсилається сповіщення про помилку мережі.
Адресати апаратів-серверів, зареєстровані для кнопок Пріоритетні параметри і <Особистий>/<Спільн.> апарата-клієнта, не оновлюються, якщо адресати оновлено на апараті-сервері.
Підтвердьте, чи оновлювався адресат, якщо ви не можете надіслати запит зареєстрованим адресатам
З панелі керування апарата чи Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) апарата можна отримати доступ лише до локальних адресних книг (або змінити їх).

Огляд списків адрес

Список адрес від 01 до 10

Списки адрес, що відкриті всім користувачам.

Список адрес, виклик одним дотиком

Адресати кнопок виклику одним дотиком, що відображаються на екранах <Факс> і <Сканувати й надіслати>. На екрані <Факс> відображаються лише кнопки виклику одним дотиком для адресатів факсу. Адресати факсу також відображаються на екрані <Сканувати й надіслати>, якщо для параметра<Увімкнути факс під час дії функції Сканувати та надіслати> встановлено значення <Увімк.>.

Список адрес для адміністратора

Використовується для реєстрації адресатів, що використовуються для параметрів <Параметри переадресації> і <Архівувати переданий документ>.

Персональний список адрес

Персональний список адрес, що відображається, коли використовується автентифікація користувачів.

Список адрес групи користувачів від 01 до 50

Список адрес групи доступний групі користувачів, коли використовується автентифікація користувачів. Список адрес групи користувачів відповідає одній групі користувачів.
Потрібно ввімкнути параметри <Використовувати особистий список адрес> і <Використовувати список адрес груп користувачів>, щоб використовувати списки <Використовувати особистий список адрес> і <Використовувати список адрес груп користувачів>.
Щоб використовувати список адрес групи користувачів, спершу потрібно створити групу користувачів (Реєстрація інформації користувачів на локальному пристрої) і пов’язати її зі списком адрес (Реєстрація адресатів за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)).

Переміщення/копіювання адрес адресатів

У таблиці нижче зазначено, чи можна переміщувати й копіювати адреси адресатів в різні адресні книги.
Перемістити/копіювати в:
Список адрес від 01 до 10, список адрес для адміністратора
Персональний список адрес
Список адрес групи користувачів від 01 до 50
Перемістити/
скопіювати з:
Список адрес від 01 до 10,
список адрес для адміністратора
Переміщення
Копіювання
Копіювання
Персональний список адрес
Копіювання
--
Переміщення
Список адрес групи користувачів від 01 до 50
Копіювання
Переміщення
Переміщення
Адреси адресатів не можна переміщувати/копіювати в зазначених нижче ситуаціях.
Ситуації, у яких адреси адресатів не можна скопіювати в списки від <Список адрес 1> до <Список адрес 10>
Загальний користувач виконує дію та встановлено <PIN-код адресної книги>, але користувач не ввів PIN-код
Користувач виконує дію на панелі керування, а для параметра <Використовувати список адрес груп користувачів> встановлено значення <Увімк. (Тільки перегляд)> (копіювання можна виконувати з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача))
Ситуації, у яких адреси адресатів не можна скопіювати в список <Особист. сп. адрес>
Коли для параметра <Використовувати особистий список адрес> встановлено значення <Вимк.>
Коли для параметра <Використовувати список адрес груп користувачів> встановлено значення <Увімк. (Тільки перегляд)>
Ситуації, у яких адреси адресатів не можна перемістити/скопіювати в список адрес групи користувачів від 01 до 50
Для параметра <Використовувати список адрес груп користувачів> встановлено значення <Увімк. (Тільки перегляд)> або <Вимк.>

Різниця в типах списків адрес

Список адрес від 01 до 10
Список адрес, виклик одним дотиком
Список адрес для адміністратора
Персональний список адрес
Список адрес групи користувачів від 01 до 50
Користувачі, які можуть використовувати адресну книгу
Усі користувачі
Усі користувачі
Адміністратор
DeviceAdmin
Кожний авторизований користувач
Кожна група користувачів*1
PIN-код адресної книги (обмеження щодо реєстрації)
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Функція керування номерами доступу до адресної книги
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Друк списку адрес
Так
Так
Так
Ні
Ні
Можна встановити як параметр <Адресат переадресації> у розділі <Параметри переадресації>
Так
Так
Так
Ні
Ні
Можна встановити з параметром <Парам. надс. URL> у розділі <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Так
Так
Так
Ні
Ні
Можна встановити як адресата сповіщень для параметра <Оповіщ. про виконання завд.>
Так
Так
Так
Ні
Ні
Можна встановити як пункт <Зворотна адреса>
Так
Так
Так
Ні
Ні
Створення розділу <Група> в списку адрес
Так
Так
Так
Так
Так
*1 Можна отримати доступ лише до груп користувачів, які користувач зареєстрував на панелі керування. Користувач із правами адміністратора, який увійшов у систему з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), може отримати доступ до всіх списків адрес групи користувачів.
Щоб дізнатися більше про максимальну кількість адресатів, яку можна зареєструвати в списку адрес, див. розділ Функція керування  «Максимальна кількість адресатів, зареєстрованих в адресній книзі».
Максимальна кількість персональних списків адрес і списків адрес групи користувачів, яку можна зберегти на апараті, залежить від обмеження в інформації про параметри користувача. Див. розділ Функція керування  «Максимальна кількість адресатів, зареєстрованих в адресній книзі».
6W2E-035