Додавання та редагування інформації користувача в CSV-файлі

У цьому розділі описано вміст кожного стовпця в CSV-файлі, який використовується для імпорту або експорту. Звертайтеся до цього розділу під час редагування CSV-файлів.
Однак якщо в розділі «Потрібна зміна» для певного стовпця вказано значення «Ні», не змінюйте вміст цього стовпця.
Ім’я стовпця
Потрібна зміна
Припустимі символи
Неприпустимі символи
Сумісність з екраном Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Примітки
uid
Так
Від 1 до 32 символів
Керівні символи, однобайтові пробіли та такі символи:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Потрібно ввести під час імпорту.
пароль
Так
Від 0 до 32 символів із набору символів ISO885915
Керівні символи
Виведення під час експорту у форматі «********» (* x 8).
Під час оновлення пароля значення «********» буде видалено та замінено новим паролем. Однак коли імпорт змінюється, навіть якщо в полі не вказано значення (пусте), значення не буде перезаписано (поле не стане пустим), а натомість збережеться наявне значення.
Якщо пропустити цей елемент під час імпорту змін, наявний користувач збереже вихідний пароль.
cn
Так
Від 0 до 32 символів
Керівні символи
Н/З
cn;lang-ja;phonetic
Так
Від 0 до 32 символів
Керівні символи
Див. розділ «Примітки».
Якщо для мови дисплейних повідомлень задано значення Japanese, відображається значення phonetic.
cardIdList
Так
Ідентифікатор картки: номер, що містить до 8 буквено-цифрових символів
Можна вказати до 1000 елементів.
Неоднобайтні буквено-цифрові символи.
-
(Н/З)
Н/З
mail
Так
Поєднання від 0 до 256 символів, що містять букви й цифри, та інших символів
Керівні символи
Н/З
avatorImgPath
Ні
-
-
Неможливо змінити. Призначається автоматично під час указування зображень значків.
dept_id
Так
Число, що містить до 7 цифр
Неоднобайтні цифрові символи
Н/З
dept_pin
Так
Число, що містить до 7 цифр
Неоднобайтні цифрові символи
Н/З
roleName
Так
Від 0 до 32 символів
Керівні символи, однобайтові пробіли та такі символи:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
Якщо цей елемент пропущений або вказане ім’я не зареєстровано в системі керування ролями, буде повернуто початкове налаштування ролі.
accountExpires
Так
Див. розділ «Примітки».
Див. розділ «Примітки».
Формат РРРРММДД. Після експорту автоматично додається значення «235959» як час.
accountDisabled
Так
1 або 0
Будь-які символи, крім «1» (увімк.) і «0» (вимк.)
Н/З
група
Так
Від 0 до 64 символів.
Можна вказати до 10 елементів.
Керівні символи, однобайтні пробіли та спеціальні символи.
«Ім’я групи», зареєстроване в системі керування групами користувачів, прописується тут. Якщо користувач належить до кількох груп, імена груп з’єднуються символом «|».
createDate
Так
Див. розділ «Примітки».
Див. розділ «Примітки».
-
(Н/З)
Виведення під час експорту у форматі TРРРРММДДггххссммм. («T» додається для запобігання пошкодженню тексту).
Під час імпорту вводьте інформацію в одному з таких форматів:
РРРРММДДггххссммм
TРРРРММДДггххссммм
РРРРММДД
TРРРММДД
Використовується для сортування порядку реєстрації під час входу в систему за фото.
Якщо пропустити цей елемент, дата та час імпорту використовуватимуться як дата й час реєстрації нового користувача. Для наявних користувачів зберігаються вихідні дата та час реєстрації.
lastLoginDate
Так
Див. розділ «Примітки».
Див. розділ «Примітки».
-
(Н/З)
Зберігаються дата та час останнього входу користувача.
Виведення під час експорту у форматі TРРРРММДДггххссммм. («T» додається для запобігання пошкодженню тексту).
Під час імпорту вводьте інформацію в одному з таких форматів:
РРРРММДДггххссммм
TРРРРММДДггххссммм
РРРРММДД
TРРРММДД
Використовується щоб визначити, чи ввійшов користувач у систему та чи потрібно виконати автоматичне видалення користувача.
Якщо пропустити цей елемент, дата та час останнього входу користувача для нових користувачів будуть пустими. Для наявних користувачів зберігаються дата та час останнього входу.
dc
Ні
Від 0 до 32 символів
Керівні символи
-
(Н/З)
Неможливо змінити. Параметр буде автоматично присвоєно наведеним нижче користувачам.
Користувачі, зареєстровані після автентифікації сервера
Користувачі, зареєстровані за допомогою параметра <Автоматично реєструвати після отримання завдання> під час входу в систему за фото
uuid
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Автоматично призначається під час реєстрації користувача.
sdl_digest
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Автоматично генерується під час реєстрації або зміни пароля.
uac_advbox_digest1
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Автоматично генерується під час реєстрації або зміни пароля.
uac_advbox_digest2
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Автоматично генерується під час реєстрації або зміни пароля.
pin_digest
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Автоматично генерується під час реєстрації або зміни PIN-коду.
server_user_flg
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Це прапорець ідентифікації для користувача, зареєстрованого після завершення автентифікації на сервері.
server_user_gp_key
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Це група, до якої належить користувач, зареєстрований після автентифікації на сервері.
server_user_gp_value
Ні
-
-
-
Неможливо змінити. Це група, до якої належить користувач, зареєстрований після автентифікації на сервері.
CharSet
-
-
-
-
Для UTF8 у рядку стовпця буде напис CharSet: UTF8.
Рядок на початку файлу – це рядок стовпця.
Імена елементів можуть відображатися не послідовно.
Кодування, що підтримують CSV-файли: UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 і корейське кодування.
Текстові рядки в CSV-файлі, що експортується, указуються у квадратних дужках («[» і «]»), якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов. Під час редагування CSV-файлу та додавання нових текстових рядків, які відповідають наведеним нижче умовам, указуйте такі рядки між символами «[» і «]».
Числа, що починаються з 0
Числа, що містять більше 12 цифр
Текстові рядки, зазначені між символами «[» і «]»
6W2E-08W