Використання ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Якщо в робочому середовищі використовується ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, можна визначати набір функцій, які доступні на кожному рівні прав (для кожної ролі), а також створювати ролі. Завдяки цьому забезпечується точніше керування користувачами, оскільки можна вказати набір функцій, які доступні кожному окремому користувачу. Наприклад, користувачу А можна заборонити копіювати документи на апараті, а користувачу Б можна надати доступ до всіх функцій пристрою. Нижче наведено порядок увімкнення функцій ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Увімк.>  <OK>      <Заст. зміни парам.>  <Так>
Якщо цей параметр встановлено на значення <Увімк.>, параметр <Використовувати автентифікацію користувачів> у розділі «Параметри/Реєстрація» також буде встановлено на значення <Увімк.>. Щоб установити для параметра <Використовувати автентифікацію користувачів> значення <Вимк.>, спочатку встановіть для цього параметра значення <Вимк.>.
Якщо для цієї функції встановлено значення <Увімк.>, у розділі параметрів/реєстрації буде вимкнуто наведені нижче параметри.
Установлення PIN-коду для адресної книги
Обмеження нових адресатів
Для ролей можна встановити аналогічні обмеження за допомогою ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Докладнішу інформацію про це див. у розділі Посібник адміністратора ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
У разі зміни значення цього параметра з <Вимк.> на <Увімк.> значення наведених нижче параметрів у розділі параметрів/реєстрації не буде автоматично відновлено до попередніх. Змініть параметри вручну.
Установлення PIN-коду для адресної книги
Обмеження нових адресатів
Додаткові відомості про вимоги до системи та способи створення та редагування ролей див. у посібнику Посібник адміністратора ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
6W2E-097