Друк у вказаний час (запланований друк)

 
Можна встановлювати час початку друку, що є зручним у разі друку великої кількості документів вночі тощо.
Для використання функції запланованого друку необхідно заздалегідь встановити значення <Вимк.> для параметра <Примусове утримання>. <Примусове утримання>
Для використання функції запланованого друку необхідно заздалегідь встановити значення <Вимк.> для параметра <Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>.
Завдання запланованого друку буде видалено в разі встановлення значення <Увімк.> для параметра <Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>.

Надсилання з комп’ютера документів для запланованого друку

1
Відкрийте документ і відобразіть екран друку.
Інформацію щодо відображення екрана друку див. у довідці програми.
2
Виберіть апарат і натисніть [Details] або [Properties].
3
Виберіть елемент [Scheduled Print] для параметра [Output Method].
4
Зазначте [Print Start Time] для параметра [Scheduled Print Details] і натисніть кнопку [OK].
5
За потреби налаштуйте значення параметрів друку, а потім натисніть кнопку [OK].
6
Виберіть елемент [Print] або [OK].
Документ буде надіслано на апарат.
Завдання запланованого друку буде виконано відповідно до часу, установленого в апараті. Перевірте заздалегідь, щоб установлений в апараті час відповідав часу на комп’ютері.
Якщо завдання друку встановлюється довше ніж на 24 години наперед, воно скасовується.
Час початку друку (від 0:00 до 23:59) вказаний на екрані драйвера принтера, але значення часу оброблюється в такому форматі: рік, місяць, день, година, хвилина і секунда (значення секунди фіксовано на «0»).

Перевірка завдань запланованого друку

1
Натисніть <Друк>. Екран <Головний>
2
Натисніть кнопку <Запланов. друк> і перевірте стан завдань друку, що очікують на виведення.
Дату та час запланованого друку можна перевірити в пункті <Заплановано>.
Для видалення завдання друку виберіть документ і натисніть кнопку <Видалити завдання>.
Завдання запланованого друку видаляються після виконання. Також вони не відображаються в списку <Надруковані завд.>.
6W2E-064