<Ліцензія/Інше>

Можна зареєструвати ліцензії та налаштувати параметри, пов’язані із програмним забезпеченням апарата й системними параметрами, доступними для апарата.
<Реєструвати ліцензію>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Введіть ключ ліцензії для параметра системи, який може використовуватися на апараті. Інсталяція системних параметрів
<Друк відомостей про систему>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Параметри AddOn>
Можна роздрукувати звіт, який містить інформацію про програми та деякі системні програми, інстальовані на апараті. Друк списку параметрів
<Використовувати TLS>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Параметри AddOn>
Виберіть, чи використовувати зв’язок за протоколом TLS, коли використовується програма-надбудова під час доступу до апарата через веб-браузер.
<Перевіряти сертифікат TLS за допомогою AddOn>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Параметри AddOn>
Виберіть, чи перевіряти сертифікати сервера TLS і їхні спільні імена (CN), якщо для програми-надбудови використовується зв’язок, установлений за допомогою протоколу TLS.
<Використовувати кешування DNS>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Параметри AddOn>
Виберіть, чи зберігати в пам’ять інформацію DNS, отриману в результаті пошуку за допомогою програми-надбудови. Можна також установити термін дії, якщо вибрано зберігати інформацію тимчасово.
<Використ. парам. проксі-сервера цього пристрою>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Параметри AddOn>
Виберіть, чи використовувати параметри проксі-сервера апарата під час роботи із програмами-надбудовами. Налаштування проксі-сервера
<Додати X-FRAME-OPTIONS до заголовка HTTP>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>  <Параметри AddOn>
Коли HTTP-сервер повертає відповідь, він додає X-FRAME-OPTIONS до заголовка, щоб запобігти накладанню вмісту, створеного іншими серверами.
<Параметри інтерфейсу віддаленого користувача>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Виберіть, чи використовувати Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) для роботи з апаратом та зміни параметрів.
<Видалити вміст дошки повідомлень>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Виберіть, щоб видалити повідомлення від адміністратора, які відображаються на панелі керування.
<Параметри віддаленого керування>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Укажіть, чи слід увімкнути функцію дистанційного керування. З її допомогою можна вказувати параметри й обробляти завдання з комп’ютера, відображаючи на екрані комп’ютера екран сенсорного дисплея.
<Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Виберіть, чи використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Використання ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
<Зареєструвати/оновити програмне забезп.>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
На апарат можна інсталювати додаткові модулі системи/програми-надбудови. Інсталяція системних параметрів
<Запустити програму початкового налаштування>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Дотримуйтесь інструкцій майстра для налаштування вихідних параметрів апарата. Налаштування за допомогою посібника з настроювання
<Дозволити використ. ф-цію друку з моб. пристрою>
  <Параметри керування>  <Ліцензія/Інше>
Якщо для цього параметра встановлено значення <Увімк.>, дії з документами, збереженими в <Друк>, можна виконувати з мобільного пристрою.
6W2E-0FU