Установлення адреси IPv4

Існує два способи встановлення адреси IPv4: призначати автоматично з використанням DHCP і вводити вручну. Виберіть будь-який із двох залежно від вашого середовища. У разі потреби виконайте тестову перевірку з’єднання.

Установлення адреси IPv4

1
Натисніть .
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри IPv4>.
3
Натисніть <Використовувати IPv4> <Увімк.> <OK> для ввімкнення параметрів IPv4.
4
Натисніть <Параметри IP-адреси> і встановіть IP-адресу.
Ви можете встановити як автоматичне так і ручне призначення. Якщо ви встановите обидва параметри та встановите для параметра <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> значення <Вимк.>, введена вручну IP-адреса використовуватиметься в тому разі, якщо під час отримання автоматичної IP-адреси стався збій.
Автоматичне призначення з використанням DHCP
Натисніть <DHCP> або <Авто IP>. Виберіть один із них відповідно до вашого мережевого середовища. Якщо вибрати як <DHCP>, так і <Авто IP>, автоматичне призначення з використанням DHCP матиме пріоритет.
Якщо натиснути параметр <Авто IP>, здійснюється автоматичний пошук доступної IP-адреси в мережі (локальній) і призначається значення для кожного елемента. Ця функція призначає IP-адресу без використання сервера DHCP. Однак зв’язок поза межами зони дії маршрутизатора буде недоступний.
В середовищі, де неможливо використовувати ні <DHCP>, ні <Авто IP>, якщо вибрано один з цих двох параметрів, відбувається марне підключення, оскільки апарат намагається перевірити, чи надається послуга в мережі.
Установлення за допомогою ручного введення
1
Переконайтеся, що обидва параметри: <DHCP> або <Авто IP> скасовані.
Якщо вибрано один із двох, натисніть кнопку для скасування.
2
Введіть IP-адресу, маску підмережі й адресу шлюзу.
Натисніть кнопку, що відповідає кожному з них, і введіть значення.
5
Натисніть <OK>.
6
Натисніть   <Так>.

Проведення перевірки підключення для адреси IPv4

Якщо апарат підключений правильно, екран входу в Remote UI (Інтерфейс відділеного користувача) може відображатися з комп’ютера (Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)). Перевірку підключення можна провести на панелі керування апарата.
  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри IPv4>  <Команда PING>  Введіть адресу будь-якого іншого пристрою, що використовується  <Пуск>
Якщо апарат підключено правильно, відображається повідомлення <Відповідь від хоста.>.
Навіть у разі правильного встановлення IP-адрес, якщо пристрій підключений до концентратора-комутатора, він може бути не підключений до мережі. У такому разі відкладіть початок комунікації апарата й повторіть спробу. Установлення часу очікування під час підключення до мережі
6W2E-00L