Установлення адреси IPv6

Нижче наведені типи адрес IPv6. Зареєструйтесь у разі потреби. Можна зареєструвати до чотирьох адрес без збереження стану. У разі потреби виконайте тестову перевірку з’єднання.
Тип
Пояснення
Локальна адреса посилання
Адреси, які можна використовувати лише в одному посиланні та які автоматично створюються без жодних настроювань. Неможливо використовувати поза межами діапазону маршрутизатора.
Адреса без збереження стану
Адреси, що створюються автоматично, на основі префікса, заданого маршрутизатором, і MAC-адреси апарата, навіть у середовищі без сервера DHCP.
Адреса, що призначається вручну
Адреси, що вводяться вручну. Вказуються довжина префікса й адреса маршрутизатора за замовчуванням.
Адреса зі збереженням стану
Адреси, отримані із сервера DHCP.
 

Установлення адреси IPv6

1
Натисніть .
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>   <Параметри TCP/IP>  <Параметри IPv6>.
3
Натисніть <Використовувати IPv6>  <Увімк.>   <OK>, щоб увімкнути параметри IPv6.
4
Установіть ІР-адресу.
Установіть адресу IPv6 відповідно до свого середовища й цілей.
Установлення адреси без збереження стану
1
Натисніть <Параметри адреси без врахування стану>.
2
Натисніть <Увімк.>  <OK>.
Установлення адреси, що призначається вручну
1
Натисніть <Параметри адреси, що призначається вручну>.
2
Натисніть <Увімк.> для параметра <Використовувати адресу, указану вручну> та виконайте відповідні налаштування.
 <Використовувати адресу, указану вручну>
Натисніть <Увімк.>.
 <Адреса, що призн. вручну>
Натисніть кнопку <Адреса, що призн. вручну> і введіть адресу. Наведені нижче адреси неможливо використовувати.
Адреси, які починаються з літер «ff» (групова адреса)
Адреси, що складаються лише з «0»
IPv4-сумісні адреси (IPv6-адреси, в яких верхні 96 бітів є «0» з IPv4-адресою, що міститься в нижніх 32 бітах)
IPv4-сумісні адреси (IPv6-адреси, в яких верхні 96 бітів є «0:0:0:0:ffff:» з IPv4-адресою, що міститься в нижніх 32 бітах)
 <Довжина префікса>
Довжину поля для мережевої адреси можна змінювати.
 <Адреса маршр. за замовч.>
Натисніть <Адреса маршр. за замовч.> і введіть адресу. Наведені нижче адреси неможливо використовувати.
Адреси, які починаються з літер «ff» (групова адреса).
Адреси, що складаються лише з «0»
Якщо ви не вказали адресу, залиште стовпчик пустим.
Установлення адреси зі збереженням стану
1
Натисніть <Використовувати DHCPv6>.
2
Натисніть <Увімк.>  <OK>.
Натисніть <Увімк.> для параметра <Отримув. тільки префікс адрес із врахуванням стану>, щоб отримати лише першу частину адреси зі збереженням стану із сервера DHCP з використанням DHCPv6. <Отримув. тільки префікс адрес із врахуванням стану>
5
Натисніть   <Так>.

Перевірка з’єднання для адреси IPv6

Якщо апарат підключений правильно, екран входу в Remote UI (Інтерфейс відділеного користувача) може відображатися з комп’ютера (Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)). Якщо ви не маєте комп’ютера для його перевірки, підтвердьте правильність з’єднання, виконавши наведені нижче кроки.
  <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри IPv6>  <Команда PING>  Введіть адресу будь-якого іншого пристрою, що використовується, або ім’я хоста  <Пуск>
Якщо апарат підключено правильно, відображається повідомлення <Відповідь від хоста.>.
Навіть у разі правильного встановлення IP-адрес, якщо пристрій підключений до концентратора-комутатора, він може бути не підключений до мережі. У такому разі відкладіть початок комунікації апарата й повторіть спробу. Установлення часу очікування під час підключення до мережі
6W2E-00R