Настроювання параметрів DNS

Сервер DNS – це комп’ютер, що конвертує імена пристроїв (імена доменів) в Інтернеті в IP-адреси. У мережі Інтернет існує багато серверів DNS. Вони взаємодіють один із одним для встановлення відповідності між іменами доменів і IP-адресами. У цьому розділі описано кроки налаштування адреси DNS-сервера апарата, імені хоста та домену. Ви також можете налаштувати апарат так, щоб автоматичне оновлення виконувалось у разі порушення відповідності між іменем хоста та IP-адресою. Якщо ви встановлюєте DNS у середовищі IPv6, перевірте, чи можна використовувати IPv6-адресу (Установлення адреси IPv6). Крім того, ви можете встановити відповідність із IP-адресою шляхом отримання імені хоста через сервер DHCP без ручного введення імені хоста апарата.

Настроювання параметрів DNS

1
Натисніть .
2
Натисніть <Настройки> <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри DNS>.
3
Укажіть адресу DNS-сервера.
1
Натисніть <Параметри адреси DNS-сервера>.
2
Виконайте необхідні налаштування.
Відповідно до вашого середовища введіть IP-адресу DNS-сервера.
<IPv4>
Натисніть вкладку <Первинний DNS-сервер> і введіть IPv4-адресу DNS-сервера.
Якщо існує вторинний DNS-сервер, введіть його ІР-адресу. Якщо ви не встановлюєте вторинний DNS-сервер, введіть «0.0.0.0».
<IPv6>
Натисніть вкладку <Первинний DNS-сервер> і введіть IPv6-адресу DNS-сервера. Не можна вводити адреси, що починаються з «ff» (групові адреси), адреси, що складаються лише з «0» або адреси локальних посилань.
Якщо існує вторинний DNS-сервер, ввведіть його ІР-адресу. Не можна вводити адреси, що починаються з «ff» (групові адреси), адреси, що складаються лише з «0» або адреси локальних посилань. Цей стовпчик можна залишити незаповненим.
3
Натисніть <OK>.
4
Укажіть ім’я хоста апарата й ім’я домену.
1
Натисніть <Параметри імені вузла/імені домену DNS>.
2
Виконайте необхідні налаштування.
<IPv4>
Натисніть вкладку <Ім’я хоста> і введіть ім’я хоста апарата для реєстрації на DNS-сервері, використовуючи буквено-цифрові символи.
Натисніть вкладку <Ім’я домену> і введіть ім’я домену, до якого належить апарат, використовуючи буквено-цифрові символи (Приклад: «example.com»).
<IPv6>
Щоб імена хоста та домену були такими самими, що й для IPv4, натисніть значення <Увімк.> для параметра <Використов. те саме ім’я хоста/домену, як для IPv4>. Щоб вони відрізнялися від IPv4, натисніть <Вимк.>.
Щоб ім’я хоста відрізнялося від IPv4, натисніть вкладку <Ім’я хоста> і введіть ім’я хоста апарата для реєстрації на DNS-сервері, використовуючи буквено-цифрові символи.
Щоб ім’я домену відрізнялося від IPv4, натисніть вкладку <Ім’я домену> і введіть ім’я домену, до якого належить апарат, використовуючи буквено-цифрові символи. (Приклад: «example.com»).
Якщо для параметра <Використовувати DHCPv6> встановлено значення <Увімк.> у налаштуваннях адреси зі збереженням стану (Установлення адреси IPv6), налаштоване вручну ім’я домену перезаписується. Якщо для параметра <Використов. те саме ім’я хоста/домену, як для IPv4> задано значення <Увімк.>, використовується ім’я домену, отримане із сервера DHCPv6.
3
Натисніть <OK>.
5
Установіть автоматичне оновлення відповідності.
1
Натисніть <Параметри динамічного оновлення DNS>.
2
Виконайте необхідні налаштування.
<IPv4>
Щоб інформація автоматично оновлювалася, коли відповідність між ім’ям хоста і IP-адресою змінюється в такому середовищі, як DHCP, натисніть <Увімк.> у розділі <Динамічне оновлення DNS>.
<IPv6>
Щоб інформація автоматично оновлювалася, коли відповідність між ім’ям хоста і IP-адресою змінюється в такому середовищі, як DHCP, натисніть <Увімк.> у розділі <Динамічне оновлення DNS>.
Ввімкніть значення <Увімк.> для адреси, яку ви хочете зареєструвати як DNS-сервер у розділі <Реєструвати адресу без врахування стану>/<Реєструвати адресу, що признач. вручну>/<Реєструвати адресу з врахуванням стану>. Зверніть увагу, що автоматичне оновлення не може бути виконано, якщо для всіх параметрів задано значення <Вимк.>.
3
Натисніть <OK>.
6
Укажіть параметри протоколу mDNS.
1
Натисніть <Параметри mDNS>.
2
Виконайте необхідні налаштування.
<Використовувати mDNS IPv4>
Щоб увімкнути DNS-функцію в середовищі без DNS-сервера, натисніть <Увімк.>.
Натисніть пункт <Ім’я mDNS> і введіть ім’я mDNS за вашим вибором, використовуючи буквено-цифрові символи.
<Використовувати mDNS IPv6>
Щоб увімкнути DNS-функцію в середовищі без DNS-сервера, натисніть <Увімк.>.
Щоб установити такі самі параметри, що й для IPv4, для імені mDNS, натисніть значення <Увімк.> для параметра <Використовувати те саме ім’я mDNS, як для IPv4>. Щоб використовувати різні параметри, натисніть пункт <Ім’я mDNS> і введіть ім’я mDNS за вашим вибором, використовуючи буквено-цифрові символи.
Якщо для параметра <Використовувати mDNS IPv4> встановити значення <Увімк.>, апарат не повністю переходитиме в режим сну.
Якщо для параметра <Використовувати mDNS IPv6> встановити значення <Увімк.>, апарат не повністю переходитиме в режим сну.
3
Натисніть <OK>.
7
Натисніть   <Так>.

Використання сервера DHCP

Ви можете отримати ім’я хоста з використанням DHCP-сервера.
1
Натисніть .
2
Натисніть <Настройки> <Мережа> <Параметри TCP/IP> <Параметри IPv4> або <Параметри IPv6> <Налаштування параметрів DHCP>.
3
Виконайте необхідне налаштування.
Деякі елементи можуть не відображатися в меню <Параметри IPv6>.
<Отримати ім’я хоста>
Щоб отримати ім’я хоста через DHCP-сервер, натисніть <Увімк.>.
<Динамічне оновлення DNS>
Щоб DHCP-сервер автоматично оновлював інформацію щодо відповідності між IP-адресою та ім’ям хоста, не використовуючи апарат, натисніть <Увімк.>.
<Отримати адресу сервера DNS>
Щоб отримати IP-адресу DHCP-сервера, натисніть <Увімк.>.
<Отримати ім’я домену>
Щоб отримати ім’я домену через DHCP-сервер, натисніть <Увімк.>.
<Отримати адресу сервера WINS>
Щоб отримати ім’я домену через WINS-сервер, натисніть <Увімк.>.
<Отримати адресу сервера SMTP>
Щоб отримати ім’я домену через SMTP-сервер, натисніть <Увімк.>.
<Отримати адресу сервера POP>
Щоб отримати ім’я домену через POP-сервер, натисніть <Увімк.>.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть   <Так>.
6W2E-00Y