Якщо апарат не працює

Якщо під час використання апарата виникає несправність, перегляньте наведені нижче відомості, перш ніж звертатися до місцевого вповноваженого дилера компанії Canon.

Перевірте це щонайперше

Чи відображається на сенсорному дисплеї повідомлення?

Якщо під час використання апарата виявлено несправність, на сенсорному дисплеї відображається повідомлення.
Відображається повідомлення або число, що починається із символу # (код помилки)

Чи припинив світитись індикатор живлення від електромережі?

Якщо під час увімкнення живлення від мережі індикатор живлення від електромережі не світиться, перевірте шнур живлення.

Чи світиться індикатор ?

Якщо він світиться, натисніть , щоб скасувати режим сну.

Чи є правильним підключення між апаратом і комп’ютером?

Перевірте підключення до мережі комп’ютера та апарата.
Настроювання параметрів мережевого середовища

Якщо апарат не відповідає на запити комп’ютера

Перезапустіть апарат.

Якщо апарат не відповідає навіть за ввімкнутого живлення, вимкніть живлення (Вимкнення апарата). Переконайтеся, що кабель живлення під’єднано правильно, зачекайте принаймні 10 секунд після того, як згасне індикатор живлення від електромережі, а потім повторно ввімкніть живлення (Увімкнення апарата).

Перевірте, чи правильно інстальовано драйвер.

Докладну інформацію про інсталяцію драйвера див. в розділі Інсталяція драйверів.

Перевірте, чи правильно налаштовано IP-адресу апарата.

Перевірте параметри IP-адреси та змініть, якщо їх указано неправильно. Інформацію про параметри див. у розділі «Налаштування за допомогою посібника з настроювання».

Під час відображення екрана автентифікації (екран входу)

Увійдіть із даними зареєстрованого користувача.

Під час відображення екрана автентифікації (екран входу) необхідно ввійти з даними зареєстрованого користувача, щоб продовжити роботу з апаратом.
Вхід до системи апарата
6W2E-0HS