Відображається повідомлення або число, що починається із символу # (код помилки)

Якщо на екрані апарата або Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) відображається повідомлення або на екрані деталей журналу завдання або звіту керування зв’язком відображається код, що починається з «#» (код помилки), перегляньте наведену нижче інформацію, щоб визначити засіб її усунення.
6W2E-0J3