Відображається повідомлення про необхідність звернутися до місцевого вповноваженого дилера Canon

Якщо апарат не може функціонувати в стандартному режимі внаслідок появи проблеми, на сенсорному дисплеї з’являється повідомлення. Перевірте посилання відповідно до відображеного повідомлення.

Якщо відображається повідомлення про необхідність звернутися до місцевого вповноваженого дилера Canon

1
Перезапустіть апарат.
Натисніть перемикач живлення, щоб вимкнути живлення (Вимкнення апарата), зачекайте принаймні 10 секунд після вимкнення індикатора живлення від електромережі, а тоді знову ввімкніть живлення (Увімкнення апарата).
Візьміть до уваги, що дані, які очікують на обробку, видаляються після вимкнення живлення.
2
Якщо повідомлення все ще відображається, підготуйте зазначену нижче інформацію.
Назва виробу
Інформація про дилера, у якого ви придбали апарат
Проблема (певна операція, яка виконувалася, результат і симптом тощо)
Код, що відображається на дисплеї сенсорної панелі.
Можуть відображатися кілька кодів.
3
Вимкніть живлення апарата, витягніть штепсель шнура живлення та зверніться до місцевого вповноваженого дилера Canon.
Не приєднуйте та не від’єднуйте шнур живлення вологими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
Від’єднуючи шнур живлення, завжди тримайте його за штепсель. У разі витягування безпосередньо за шнур живлення може оголитися або розірватися внутрішній дріт або пошкодитися шнур живлення. Пошкодження шнура живлення може спричинити коротке замикання і, як наслідок, пожежу або ураження електричним струмом.

Якщо відображається кнопка <Режим обмеж. функцій>

Ви можете продовжувати використання апарата до вирішення проблеми шляхом обмеження функцій.
1
Натисніть кнопку <Режим обмеж. функцій>.
2
Натисніть кнопку <Так>, щоб перезапустити апарат.
Апарат розпочне роботу в режимі обмеження функцій.
Після усунення проблеми в лівому нижньому куті екрана зникає повідомлення з пропозицією зв’язатися з місцевим уповноваженим дилером Canon.
Функції, доступні, коли функція друку обмежена:
Факс, Сканування, Віддалений сканер, Навчальний посібник, Меню швидкого доступу, Монітор стану, Інтерфейс віддал. корист.
Функції, що доступні під час обмеження функції сканування:
Доступ до збережених файлів, Скринька вхідних факсів/інтернет-факсів, Друк, Навчальний посібник, Меню швидкого доступу, Монітор стану, Інтерфейс віддал. корист.
Залежно від помилки, процес зберігання системної інформації виконується після її виникнення. Не вимикайте апарат до завершення процесу.

Якщо відображається повідомлення <Ця функція наразі недоступна. Ви можете скористатись іншими функціями з екрана [Головний].>

Це повідомлення відображається під час вибору функції з обмеженим доступом у режимі обмеження функцій, або якщо функцію друку чи сканування обмежено. Виберіть іншу функцію на екрані <Головний>. Щоб переглянути доступні функції, див. (Якщо відображається кнопка <Режим обмеж. функцій>).
6W2E-0J4