استفاده از نمایشگر پانل لمسی

نمایشگر این دستگاه صفحه ای لمسی است که مستقیماً با انگشتان قابل کنترل است. این صفحه نمایش نه تنها برای عملکردهای اساسی مانند کپی کردن و اسکن استفاده می شود، بلکه برای نمایش تنظیمات مختلف، ورود متن، وضعیت ارتباط و پیام های خطا نیز از آن استفاده می شود. هرچند در این راهنما، "لمس کردن" به عنوان "فشار دادن" نشان داده شده است.
نمایشگر پانل لمسی را خیلی محکم فشار ندهید. این کار ممکن است باعث شکستن نمایشگر پانل لمسی شود.
از اشیاء نوک تیز مانند مداد نوکی یا خودکار استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث خراش برداشتن یا شکسته شدن نمایشگر پانل لمسی شود.
قبل از استفاده، لایه محافظ را از روی نمایشگر پانل لمسی جدا کنید.
می توانید منوها را سفارشی کنید و برای دسترسی آسان تر، دکمه های پرکاربرد را مرتب سازی کنید. همچنین می توانید برای آسان کردن عملکردها، چندین تنظیم را با هم ترکیب کنید. سفارشی کردن نمایشگر صفحه لمسی
تنظیم روشنایی نمایشگر پانل لمسی
اگر دیدن محتوای نمایشگر پانل لمسی مشکل است، روشنایی را ازطریق صفحه کنترل تنظیم کنید. پانل کنترل
6W1Y-020