تعویض کارتریج تونر

زمانی که تونر رو به تمام شدن می رود یا تمام می شود، پیامی نشان داده می شود که به شما فرمان می دهد یک کارتریج تونر جدید آماده کنید یا کارتریج تونر را تعویض نمایید. طبق پیام نشان داده شده یک کارتریج تونر جدید آماده کنید یا کارتریج تونر را تعویض نمایید.
تا زمانی که پیامی مبنی بر تعویض کارتریج های تونر نشان داده نشده است، کارتریج های تونر را تعویض نکنید.
برای اطلاع از جزئیات هر پیام، به اقدام مناسب برای هر پیام مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات مربوط به شماره های محصول برای کارتریج های تونر به مواد مصرفی مراجعه کنید.
می توانید مقدار فعلی تونر باقیمانده را بررسی کنید. بررسی سطح تونر باقیمانده

روش تعویض کارتریج تونر

هنگام تعویض کارتریج های تونر، دستورالعمل هایی که در ویدیو نمایش داده می شود و موارد نوشته شده در زیر را دنبال کنید.
1
پوشش جلو را باز کنید.
هنگام باز کردن درپوش، لبه سمت چپ و سمت راست آن را بگیرید.
2
در زمان فشار دادن زبانه قفل‌گشایی روی دستگیره ()، کارتریج تونر را در جهت پیکان (در جهت عقربه‌های ساعت) بچرخانید.
دقت کنید کارتریج تونر به چیزی برخورد نکند و به آن ضربه وارد نشود. این کار می تواند موجب نشتی تونر شود.
3
پس از فشار دادن زبانه قفل‌گشایی، کارتریج تونر را بیرون بکشید.
4
کارتریج تونر جدید را از جعبه بیرون آورید.
5
کارتریج تونر جدید را همانطور که در زیر نشان داده شده، 5 یا 6 بار تکان دهید تا تونر در داخل کارتریج به صورت یکنواخت پخش شود.
6
کارتریج تونر را نصب کنید.
مطمئن شوید که آن سمت کارتریج که دارای برچسب است رو به بالا باشد و کارتریج را تا جای ممکن داخل دستگاه فشار دهید.
کارتریج تونر جدید را با دست از زیر نگه دارید و در همین حین آن را با دست دیگر داخل دستگاه فشار دهید.
7
کارتریج تونر را با یک دست در محل خود نگه دارید و سپس مهروموم حفاظتی را با کشیدن آن به صورت مستقیم به سمت بیرون با دست دیگر از کارتریج جدا کنید.
مهروموم را به آرامی بیرون بکشید، در غیر این صورت ممکن است خش بیفتد و لباس یا پوستتان را کثیف کند.
مطمئن شوید که مهروموم را کاملاً خارج کرده‌اید، در غیر اینصورت ممکن است خطاهای چاپی روی دهد.
مطمئن شوید که مهروموم را به صورت مستقیم خارج کنید. بالا یا پایین کشیدن مهروموم باعث شکستن آن می‌شود. اگر مهروموم داخل کارتریج تونر بشکند، نمی‌توان آن را به طور کامل خارج کرد و دیگر نمی‌توان از کارتریج تونر استفاده کرد.
پس از خارج کردن مهروموم از تونر کارتریج، آن را بیرون بیندازید.
8
کارتریج تونر را در جهت پیکان (خلاف جهت عقربه‌های ساعت) بپیچانید.
کارتریج تونر را به طور کامل تا زمانی که در سر جای خود قفل شود، بپیچانید.
9
درپوش جلو را ببندید.
اگر چاپ به دلیل تمام شدن تونر قطع شد، به محض تعویض کارتریج تونر دوباره به طور خودکار از سر گرفته می شود.
اگر بعد از تعویض کارتریج تونر، درجه بندی و تراکم چاپ تغییر کرد، تنظیم را انجام دهید.
6W1Y-0H4